LVV en Luchthavenbeheer bespreken controleprocessen

December 22, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 22 december 2019 – De exportregels van de Europese Unie (EU) die per 14 december 2019 zijn ingegaan, hebben gevolgen voor niet alleen commerciële zendingen, maar ook voor postzendingen en vertrekkende passagiers naar Nederland. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de afgelopen periode op verschillende fronten tegelijk acties ondernomen.

Op vrijdag 20 december is er een gesprek geweest met de staf van NV Luchthavenbeheer. Minister Rabin Parmessar gaf een uiteenzetting van zaken waarop gelet moet worden en wat het streven is. Hierna werd deze bespreking overgedragen aan fungerend directeur Arthur Zalmijn, die werd bijgestaan door Sadhana Janki, waarnemend hoofd Dienst Plantenbescherming en Kwaliteitskeuringen. Zij gaf aan wat de EU-regels die per 14 december zijn ingegaan, inhouden en wat wordt verwacht met betrekking tot de controle op groente en fruit te Zanderij. Directeur Mendonça ging hierop in en gaf aan dat er wat uitdagingen zijn, onder andere het feit dat er per passagier een maximale tijd is voor afhandeling. Er werd door de aanwezigen gediscussieerd over reeds bestaande processen waar binnen de controle van LVV moet plaatsvinden en wel op zodanige wijze dat het geen vertraging in de afhandeling tot gevolg heeft.
Het is daarom een uitdaging om nog een controle categorie zo efficiënt en effectief mogelijk in de bestaande procedure in te passen. Voor zowel LVV als de NV Luchthavenbeheer zijn er zaken die in orde moeten worden gemaakt alvorens de herziene procedures in werking kunnen treden.

Vertrekkende passagiers naar in het bijzonder Nederland, worden gewezen op het verbod om zonder een fytosanitair certificaat van het ministerie, planten en plantaardige producten te exporteren of mee te nemen naar de EU. Deze producten zijn onder andere: sopropo, manja, citrus, Syzygium fruitsoorten (zoals pommerak, pommeroos, curaçaose appel), sapotille, sterappel en andere fruitsoorten waarvan bekend is dat die fruitvliegen kunnen bevatten.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-