LVV interesseert Paranen voor Kokosteelt

January 13, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 13 januari 2020 – Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in een bijeenkomst met ondernemers in de agrarische, handel en toerisme sector, de Paranen opgeroepen om ook aan kokosteelt te doen. Tania Lie A Sjoe, beleidsadviseur bij het ministerie van LVV, gaf in een presentatie namens minister Parmessar, een uiteenzetting van de vele mogelijkheden voor deze op te zetten industrie.

Lie A Sjoe deelt haar gehoor mede, dat de Europese Unie middelen beschikbaar heeft gesteld voor dit project. Dit project wordt geleid door een onderzoeksinstituut van het Caraïbisch gebied genaamd CARDI (Agricultural Research and Development Institute). Het project is in twee fasen opgedeeld namelijk de eerste fase welke opgestart is in het jaar 2015- 2018 en de tweede fase van 2019 – 2023. De landen die meedoen moeten ervoor zorgen dat hun bewoners geen honger meer lijden, de kokosindustrie op gang komt en de economie gaat groeien.

Verder moeten de landen erop toezien dat er innovatie plaatsvindt in een vredevolle wereldgemeenschap. Voor dit project is een bedrag van 40 miljoen USD beschikbaar gesteld. De landen moeten in de eerste fase van dit project zorgen voor de herleving van de kokosindustrie en de verdere verwerking van dit product, door met name de private sector erbij te betrekken. 25% van deze industrie is reeds opgestart, laat Tania weten. Regionaal is er ook gewerkt aan het opzetten van een platform, zodat er standaardisatie komt binnen de industrie. Suriname zal moeten werken aan een nationaal platform dat zich dan aansluit bij de regionale platform van het Caraïbisch gebied.

Tania riep de ondernemers en verwerkers tot slot op, om het belang van samenwerken centraal te stellen en om ownership te nemen in hetgeen zij als Paranen zelf willen voor hun district. Zij gaf verder aan dat ze blij is met deze setting, waarbij beide ministers LVV en Handel Industrie en Toerisme aanwezig zijn. “Zij zullen namelijk samen moeten optrekken en werken aan de ontwikkeling van het agrarisch gebeuren in Suriname. Met deze demonstratie geven zij als regering het publiek het voorbeeld van samenwerken. Donoren hebben geld, maar zij willen hun geld het liefst stoppen in gemeenschappen die begrijpen dat zij samen moeten werken.”

Het beleid van het Ministerie van LVV is onder andere erop gericht efficiënter en effectiever te werk te gaan, welke zal resulteren in meer opbrengsten alsook lagere kosten. Deze vorm van aanpak geleid door minister Rabin Parmessar is er één om gecoördineerd alle actoren bewust te maken van de richting welke wij op moeten, om zodoende de ontwikkeling te brengen binnen de agrarische sector voor land en volk.

-NII-