LVV: Rechterlijk vonnis is wel uitgevoerd

February 2, 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 02 februari 2022- Het vonnis van woensdag 26 januari jongstleden in de zaak Vliegende Eend BV en de staat Suriname (AR No. 22-0227) is wel door het onder directoraat Veterinaire diensten  van het ministerie van Landbouw,Veeteelt en Visserij (LVV) uitgevoerd. Dit maakt het ministerie van LVV bekend naar aanleiding van foutieve berichtgeving in diverse media. De exacte lading dierlijke producten van het bedrijf (Vliegende Eend BV) waarover de kantonrechter zich in het vonnis heeft uitgesproken, is diezelfde dag onder toezicht van een veterinaire  inspecteur van vee en vlees betrokken.

De nodige documenten, waaronder de veterinaire importvergunning voor de lading die is aangekomen op 19 januari 2022,zijn reeds op 26 januari 2022 afgegeven aan de Vliegende Eend BV. Dit heeft plaatsgevonden conform het gevraagde door de rechter in haar beslissing en wel op basis van de reeds betaalde facturen en ook om het feit dat het vonnis bij voorraad uitvoerbaar is. Het ministerie benadrukt verder dat de importprocedure van dieren, vlees en overige dierlijke producten haar wettelijke basis kent zoals omschreven in de Wet bestrijding dierziekten (GB 1954 no. 23) en de Wet Inspectie vlees en overige dierlijke producten (SB 2017 no. 17).