LVV voorlichters krijgen refreshment training Agrarische statistieken

18 December 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 18 december 2019 – Landbouwvoorlichters en rayon coördinatoren van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij Regio-West (LVV), hebben maandag in het gebouw van ADRON deelgenomen aan een refreshment training getiteld ‘Agrarische statistieken’. Deze statistieken zijn bijzonder belangrijk voor de planning en het formuleren van beleid. Met behulp van deze statistieken worden ook de problemen en resultaten die onze agrariërs ervaren in kaart gebracht. Hierdoor kan gericht naar oplossingsmodellen worden gezocht en effectief worden toegepast.

Volgens Shaila Adi, hoofd van de afdeling Landbouw Statistiek van het ministerie van LVV, is het belangrijk dat de voorlichters de statistieken op de juiste wijze en zo nauwkeurig mogelijk verzamelen. De voorlichters van het ministerie trekken het veld in om door middel van interviews met de boeren informatie te vergaren. Deze informatie die bij zo een interview wordt verzameld, gaat onder andere over de gewassen die worden verbouwd, de grootte van het areaal of de veestapel en ook de vastlegging van de opbrengsten, plagen en ziekten.

Deze cijfers worden maandelijks of per kwartaal in alle ressorten verzameld en door de afdeling Landbouw Statistiek verwerkt tot publicaties. Die worden door verschillende nationale en internationale organisaties gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op deze training konden voorlichters ook vragen stellen over problemen die zij in het veld ondervinden. Er is ook ervaring uitgewisseld die ertoe moeten leiden dat de werkzaamheden beter kunnen worden uitgevoerd.

– Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-