Maatregelen worden in juiste volgorde en integraal uitgevoerd

9 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 09 juni 2021 – Alle maatregelen om Suriname weer financieel-economisch sterk te maken, worden in de juiste volgorde uitgevoerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de integraliteit. Deze maatregelen omvatten de inkomensverhogende en uitgaven verminderende besluiten en het sociaal pakket. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op dinsdag 8 juni 2021 heeft president Chandrikapersad Santokhi in het parlement aangegeven dat dit van belang is zodat de zwakkeren in de samenleving zo veel mogelijk worden ondersteund en zo min mogelijk zullen inleveren, terwijl de rijke mensen, die het zich kunnen permitteren, zoveel mogelijk hun bijdrage leveren.

Het staatshoofd benadrukte dat het om het eerste pakket van sociale vangnetmaatregelen gaat. “Het tweede pakket, komt er nog aan, na het bereiken van board level agreement met het IMF. Dit pakket zal worden uitgevoerd in samenwerking met andere internationale financiële Instituten. Dit tweede pakket wordt op dit moment uitgewerkt.

In het kader van de sociale maatregelen, zijn ook de prijscontroles op basisgoederen met ingang van afgelopen maandag verder geïntensiveerd. Deze controles zullen nu door het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie in samenwerking met de Belastingdienst worden uitgevoerd. De regering houdt de situatie op het prijzenfront strak in de gaten. President Santokhi: “Het kan niet zo zijn dat, omdat de koers is losgelaten, omdat de voorzieningen worden aangepast, dat ondernemers uit onrechtmatig winstbejag hun prijzen opvoeren.” De coördinatie geschiedt vanuit het hoogste niveau, onder meer door middel van de instelling van de Vliegende Brigade.

-Kabinet van de President-