Management Team Grondenrechten raadpleegt president HvJ

July 16, 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 16 juli 2019 – Het Management Team (MT) Grondedenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname (MT), heeft de waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ), Iwan Rasoelbaks, geraadpleegd. De delegatie heeft aan de waarnemend president gevraagd om raad en daad van de Rechterlijke Macht bij het concipiëren van wetsvoorstellen, om zo de grondenrechtenvraagstukken op te lossen. Het MT heeft in dat kader op vrijdag 12 juli 2019, een bezoek gebracht aan het HvJ. De delegatie werd bij ontstentenis van Wensley Misiedjan (voorzitter MT) en Nielton Grootfaam (voorzitter Secretariaat), geleid door Anna Marie Lachman-Johannis van het Secretariaat. Ze heeft tijdens het onderhoud de stand van zaken aan Rasoelbaks voorgehouden en uit de doeken gedaan wat er nog moet worden gedaan.

De waarnemend president van het HvJ heeft het initiatief verwelkomd en het MT aangemoedigd om de missie te voltooien. Hij is onder de indruk van de methode van dialoog die het MT, het Secretariaat en de drie technische commissies hanteren. “Overleg is een magisch woord. Zorgt u voor genoeg overleg. Voordat u begint, als u al bezig bent, voordat u klaar bent, … steeds overleggen,” luidt een van de adviezen van Rasoelbaks. Hij heeft het MT voorgesteld om zoveel mogelijk een beroep te doen op specifieke deskundigheid, zowel lokaal als in het buitenland. Hij zal de komende tijd de documenten, die door het MT zijn aangeboden, bestuderen en nagaan hoe hij de beschikbare deskundigheid van de Rechtelijke Macht kan inzetten.

Het MT is op 30 november 2018 ingesteld door minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. Het MT is belast met de uitvoering van het ‘Stappenplan ter realisering van de

wettelijke erkenning van de grondenrechten der Inheemse en Tribale volken in Suriname. Het werk van het MT wordt ondersteund door een Secretariaat en drie technische commissies, die ook op 30 november zijn ingesteld: 1. Commissie Wetgeving; 2. Commissie Demarcatie; 3. Commissie Bewustwording.

-Bron: Ministerie van Regionale Ontwikkeling-