Marie levens evalueert onderwijs nieuwe stijl

January 28, 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 28 januari 2022- De implementatie van de vernieuwingen in het onderwijssysteem heeft nog enkele uitdagingen. Vanuit het onderwijsveld is minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bezig te inventariseren hoe gezamenlijk gewerkt kan worden om deze uitdagingen succesvol aan te pakken. Samen met schoolleiders en leerkrachten wordt  het nieuwssysteem geëvalueerd. Hierna zal het ministerie waar nodig deze stijl aanpassen/verbeteren.

Tot nu toe zijn meer dan 60% van de leerkrachten getraind in dit nieuwssysteem. Een van de doelstellingen van de implementatie van deze nieuwe onderwijsstijl is dat het ervoor moet zorgen dat het vraagstuk van drop-outs aangepakt moet worden. Een extra maatregel is dat het 6e klasexamen (leerjaar 8) is afgeschaft. In de nieuwe situatie gaan de leerlingen over naar leerjaar 9, waar het MULO onderwijs en het LBO zijn samengevoegd. In het begin bestond er veel onduidelijkheid over de stand van zaken rond deze vernieuwing. Een van de uitdagingen is dat het binnenland nog niet is aangesloten op dit systeem. Maar ook daar zal het ministerie binnenkort planmatig zaken op orde stellen verzekerde zij. Momenteel bereidt het ministerie zich voor op een ander fase van de implementatie, in deze fase zal er op verschillende scholen gewerkt worden met de nieuwe leerstof die gekoppeld is aan deze nieuwe stijl.

De nieuwe leerstof is totaal afgestemd op de Surinaamse cultuur en samenleving. Het eurocentrische moet volledig afgeschaft worden uit de leerstof verduidelijkt de minister.