Medewerkers Openbare Werken volgen BAVP-opleiding

11 May 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 mei 2022- Op maandag 9 mei 2022 zijn de medewerkers van het ministerie van Openbare Werken gestart met de opleiding “Buitengewoon Agent van Politie” (BAVP). Dit in het kader van de nieuwe organisatiestructuur bij het ministerie. Hierbij wordt invulling gegeven aan de loopbaanontwikkeling van personeelsleden bij het ministerie om zo invulling te geven aan hun functie bij het uitvoeren van taken.

Elk directoraat van het ministerie van OW krijgt een politie-unit die vooralsnog de naam van “OW-politie” zal dragen. Verder geeft de minister te kennen dat de klachten die binnenkomen enorm zijn, dus verwacht hij van de OW-politie dat zij ervoor zullen zorgen dat alles op een gelijke manier wordt bekeken. De controle van de gehele civiele techniek komt onder de bevoegdheid van de Politie-unit van Openbare Werken te vallen.

Hoofd Inspecteur van politie, Maureen Palmtak, die naast hoofd HRM ook Coördinator is van de BAVP-opleidingen, sprak over een olievlekeffect als het gaat om de ondersteuning naar de politie toe, derhalve juicht zij zulke trainingen toe. Commissaris van Politie, Rishi Akkal, die ook voorzitter is van de examencommissie, gaf te kennen dat de politie constant op zoek is naar partners binnen de criminaliteitsbeheersing, maar ook binnen de andere rechtsgebieden waarbinnen handhaving moet geschieden.