Medicinale en Wetenschappelijke doeleinden Cannabis bespreekbaar tijdens 2-daagse conferentie

28 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 28 juli 2019 – Het Ministerie van Volksgezondheid van de Republiek Suriname, in samenwerking met de PAHO en het Nationaal Advies- en

Monitoringsorgaan Wet Verdovende Middelen organiseren in Courtyard Marriott hotel een internationale conferentie over het reguleren en vergunningplichtig stellen in Suriname van de cannabisindustrie, voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden. Deze conferentie wordt op 29 en 30 juli 2019 gehouden.

De conferentie heeft een consultatief karakter en is erop gericht dat internationale en nationale deskundigen kennis en ervaringen met elkaar delen en zodoende het Nationaal Advies-en Monitoringsorgaan Wet Verdovende middelen in staat te stellen, om zo goed mogelijk geïnformeerde en breed gedragen besluiten te nemen.

Naast het uitwisselen van professionele ervaringen, successen en valkuilen met betrekking tot dit onderwerp, zullen onder andere als thema’s aan de orde komen: de aspecten van een gereguleerde en vergunningplichtige cannabisindustrie, het juridisch kader, farmaceutische voordelen, medicinale toepassing, sociale impact, het monitorings- en handhavingssysteem en voorwaarden voor export georiënteerde productie.

De nationale deskundigen die een dwarsdoorsnede van Surinaamse sectoren en disciplines vertegenwoordigen zullen samen met deskundigen uit andere landen hun ervaringen inbrengen en bouwstenen aandragen voor de implementatie van het cannabishoofdstuk van de Wet Verdovende Middelen.

De algehele coördinatie van de conferentie voorbereiding staat onder leiding van de Voorzitter van het Nationaal Advies- en Monitoringsorgaan Wet Verdovende Middelen, de heer Boy Guardiola, ondersteund door Sandra Sweeb, Senior Project Manager en Milton A. Castelen, LLM internationaal recht en gezondheidsrecht jurist en diplomaat.

-NII-