Medische staf PCS volgt EMDR training

19 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 19 oktober 2019 – Als onderdeel van de lange samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) en Arkin Nederland, hebben behandelaren van het PCS een EMDR-training gevolgd. De training werd verzorgd door de EMDR therapeut Carl H. D. Steinmetz, van 14 tot en met 17 oktober 2019. De groep trainees bestond uit psychiaters, psychologen en artsen, allen werkzaam bij het PCS.

EMDR staat voor “eye movement desensitization and processing” en is een gestructureerde behandelmethode die door een toevallige observatie werd ontdekt door de Amerikaanse psychologe Francine Sharipo in 1987. Deze behandelmethode wordt toegepast bij personen die een schokkende of ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt waarvan zij psychische klachten kunnen ontwikkelen. Dat geldt voor mensen met een posttraumatische stressstoornis en overige trauma gerelateerde angstklachten. Deze mensen vermijden meestal situaties die prikkelbare en angstklachten kunnen oproepen.

Volgens Steinmetz, klinisch psycholoog en deskundige op het gebied van slachtofferhulp, wordt bij EMDR de cliënt gevraagd terug te denken aan de schokkende gebeurtenis en komen de gedachten terecht in wat wordt genoemd het werkgeheugen van de hersenen.

Bij het herleven van deze gebeurtenis wordt een afleidende stimulus erbij gehaald door bijvoorbeeld het bewegen van de vingers van de therapeut om oogbewegingen te stimuleren bij de cliënt. Er treden hierbij veranderingen op in lichamelijke sensaties en gevoelens die de cliënt op dat moment ervaart en wordt de cliënt gevraagd om zich te focussen op de meest opvallende verandering. Het uiteindelijk doel is dat de cliënt de schokkende gebeurtenis niet meer als verstorend ervaart.

Steinmetz is van mening dat EMDR zeker toegepast kan worden bij de brandweer, politie, het leger en ambulancepersoneel. In een multiculturele samenleving als Suriname is het volgens Steinmetz wel belangrijk om rekening te houden met culturele aspecten, zoals zang, dans en verhalen, bij de aanpak van trauma.

Volgens de waarnemend Medisch directeur van het PCS, Rudi Dwarkasing trekker van dit project, was het voornemen voor het verzorgen van een EMDR-training

aan behandelaren van PCS reeds lang aanwezig. Met de kost van Steinmetz is eindelijk inhoud hieraan gegeven.

Raj Jadnanansing, Algemeen directeur van het PCS en één der trainees is zeer ingenomen met deze training, omdat dit geheel past binnen het beleid van PCS. De instelling streeft naar continue verbetering van haar dienstverlening en het verder diversifiëren hiervan naar de samenleving toe. Als enige psychiatrische instelling in Suriname is het van belang dat het zorgaanbod continu wordt afgestemd op de zorgbehoefte van de cliënt en geheel in overeenstemming is met de behandelingsmethodieken wereldwijd. De EMDR-training wordt derhalve als een absolute aanwinst gezien en heeft voor alle participanten geleid tot een diepere verruiming van kun kennis.

-PCS /NII-