MEER DAN 100 SLM’ERS VROEGTIJDIG UIT DIENST

29 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 29 mei 2021- De directie van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM), heeft de afgelopen week schriftelijk aan het personeel meegedeeld, dat het bedrijf niet langer in staat is bepaalde voorzieningen uit te betalen. SLM-directeur Paul de Haan, zei dat er alles aan gedaan wordt om de uitbetaling van de salarissen veilig te stellen. Hij vroeg het personeel begrip te hebben voor deze situatie. Volgens de directie, is de SLM voorlopig niet in staat vakantiegelden, schoolbeurzen, bonusgelden 2020-2021 en voorschotten voor brillenglazen uit te betalen aan het personeel. “De SLM is nog niet uit de financiële crisis. Met de derde golf van COVID-19, ziet het er allemaal nog niet rooskleuring uit om tot normalisatie van onze operatie te geraken en of meerdere charters uit te voeren”, aldus de SLM in de mededeling. De directie van de SLM stelde onlangs in een management announcement, dat slechts met passen en meten, de SLM het hoofd boven water kan houden gedurende deze financiële crisis. Momenteel is de schuldenlast van de SLM boven de USD 100 miljoen.

Om de SLM voor een faillissement te behoeden, ziet de directie zich genoodzaakt drastische maatregelen te treffen. “Wij zullen noodgedwongen helaas moeten overgaan om voor een significant deel van de medewerkers, een collectieve ontslagvergunning aan te vragen”, aldus de directie. Alvorens daartoe over te gaan, heeft de directie het personeel in de gelegenheid gesteld vrijwillig uit dienst te treden. De personeelsleden die deze stap overwogen, hadden de gelegenheid tot en met 14 mei 2021.

Dagblad de West heeft vernomen dat meer dan 100 mensen vrijwillig uit dienst zijn getreden en dat het Pensioenfonds SLM,  in gevaar blijkt te zijn vanwege de moeizame overmakingen vanuit de SLM als werkgever.

-STVS Website-