Minister Achaibersing: “We hebben gekozen voor het Surinaamse volk”

22 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 22 juni 2021- [INGEZONDEN] “Als wij onze schulden zouden moeten betalen dit jaar zoals we die zijn overeengekomen, dan kan ik geen salarissen en subsidies betalen. Omdat we niet voldoende inkomsten hebben. Dus er is een keuze gemaakt. We hebben gekozen voor het volk van Suriname, daarom is besloten om voorlopig de betaling van de schulden te parkeren”, zei minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning maandag 21 juni 2021 in De Nationale Assemblee. De minister is ingegaan op vragen van DNA-leden over de begroting 2021 en het Herstelplan 2020-2022 van de regering. Hij is daarbij breedvoerig ingegaan op het schuldenvraagstuk van Suriname en op welke wijze de regering denkt het schuldenvraagstuk op te lossen.

Minister Achaibersing zegt dat er nadrukkelijk gevraagd is aan schuldeisers om opnieuw te onderhandelden om te komen tot nieuwe betalingsvoorwaarden. “Als we dat niet doen dan hebben we een groot probleem, want dan kunnen we onze salarissen en subsidies niet betalen. De schuldverplichting bestaat uit rente en aflossingen”, zegt minister Achaibersing. De bewindsman stelt dat de Covid-19-pandemie ook een hele impact heeft op de economie. Daardoor kunnen bedrijven niet draaien en verdient de overheid minder aan belastingen. De overheid is hierdoor geraakt en inkomstenzijde van de staat is enorm onder druk komen te staan, terwijl de uitgaven groeien. Toch zegt de minister dat het belangrijk is te weten dat de inkomsten en uitgaven van de staat in balans is. “Wij doen niet aan monetaire financiering en er zijn geen nieuwe leningen afgesloten om salarissen en subsidies te betalen. Dit is al een belangrijkste stap dat we onze inkomsten en uitgaven in balans hebben. Het punt dat goed opgelost moet worden is het schuldenvraagstuk en de regering moet geld zien vrij te maken om te investeren in de productiesector”, zegt de bewindsman.

Volgens de bewindsman heeft de regering reeds geld gereserveerd om te investeren in de productiesector. Hij wil graag investeren in die sector met de zekerheid dat het geld zeker daar naartoe gaat en niet voor andere dingen gebruikt worden. Instituten zoals de Nationale Ontwikkelingsbank worden klaargemaakt om de gelden beschikbaar te stellen aan de productiesector.
Minister Achaibersing is ervan overtuigd dat we richting stabiliteit moeten gaan. Sinds de koers op 7 juni is vrijgelaten, is de koers redelijk stabiel. Hij vindt stabiliteit erg belangrijk, omdat dit betekent dat wanneer er op het koersenfront stabiliteit optreedt dat dat ook op het prijzenniveau zal moeten plaatsvinden. Mensen moeten volgens de bewindsman weten dat als ze naar de winkel gaan dat de prijzen niet weer gestegen zijn. “Wij werken er hard aan om de stabiliteit te brengen en die te behouden. Maar we hebben nog een inhaalslag te maken. Ik erken dat de mensen het moeilijk hebben, want de inflatie is geweest en de koersen zijn gaan lopen. Dat stukje inhaalslag moet nog gemaakt worden”, zei de minister. De regering zal de samenleving blijven ondersteunen en er wordt aan bedrijven gevraagd om ook hun personeel, zover dat mogelijk is, te ondersteunen.
Het is niet de eerste keer dat Suriname een economische klap heeft gekregen. “We gaan dit in stappen moeten doen.

Ik herinner de mensen aan de jaren 90 waarbij de inflatie een paar honderd procent was, maar stapsgewijs zijn we eruit gekomen. Ik vraag de mensen om mij hierin te ondersteunen om weer de stabiliteit te creëren”, merkte de bewindsman op. De minister heeft in zijn betoog verder aangegeven wat de regering verder van plan is te doen de komende periode en de nadruk gelegd op niet slechts de financiële cijfers maar ook de institutionele versterking. Er is onder andere aangegeven hoe de belastingdienst te versterken naar een hoger niveau zodat de belastingdienst het werk op een professionele en moderne wijze kan doen, haar klanten kan bedienen zoals dat hoort en daardoor de inkomsten van de staat binnen kan komen.

Minister Achaibersing heeft ook aangeven dat er geld vrij is gemaakt om bijvoorbeeld de Centrale Landaccountantsdienst (CLAD), waar zoveel onderzoeken nu naar toe gestuurd worden, ook te versterken met accountants en het aantrekken van assistenten op hoger niveau. Er is cijfermatig aangeven hoe de regering stapsgewijs de plannen zal uitvoeren. De bewindsman liet weten dat er een begrotingstekort is en dat gekeken moeten worden op welke wijze dit tekort opvangen zal worden. Hij is ook ingegaan op de sociale maatregelen, het sociaal vangnet, wat er is uitgerold en wat nog komen zal.

-CDS-