Minister Amoksi bezoekt College voor de rechten van de Mens

2 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 2 april 2022– Op maandag 28 februari 2022 heeft de minister van Justitie en politie (JusPol), Kenneth Amoksi en zijn delegatie een oriëntatie bezoek gebracht aan het College voor de Rechten van de Mens in Nederland. Het mensenrechten instituut is een onafhankelijk orgaan dat zich bezighoudt met het bevorderen en beschermen van mensenrechten. Tijdens het bezoek  is er gediscussieerd over het praktisch functioneren en de artikelen uit de wet op basis waarvan het instituut functioneert.

De afdeling mensenrechten van het ministerie van JusPol, is momenteel bezig met het instellen van de “wet” Mensenrechteninstituut. Het ligt in de bedoeling om over te gaan tot bemensing en operationalisering hiervan. De vertegenwoordigers geven aan dat zij bereidt zijn Suriname waar nodig assistentie te verlenen.

De JusPol minister en zijn delegatie voerden ook gesprekken met topfunctionarissen van de Nederlandse Justitiële- en potentiele diensten. Beide partijen spreken over het versterken van de samenwerking tussen Suriname en Nederland. Capaciteitsversterking en verlening van technische assistentie voor het Hof van Justitie, de politie en de Brandweer staan hoog in het vaandel. Verder kwam ook het versterken van de instituten die zich bezighouden met criminaliteitsbestrijding.  Hiertoe behoort ondermijning, drugshandel en andere grensoverschrijdende criminaliteit.

Tot slot werden er ook gesprekken gevoerd met de Center for Legal Cooperation (CILC). Dit is een uitvoeringsorgaan dat zich bezighoudt met capaciteitsversterking voor juridische instanties zoals Raad van de Rechtspraak (RvR), het Openbaar Ministerie (OM) en de gerechtsdeurwaarders.