Minister Amoksi installeert commissie Herziening Regelgeving KPS

25 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 25 februari 2022- De minister van Justitie & Politie, Kenneth Amoksi, heeft de commissie “Herziening Regelgeving KPS” op donderdag 17 februari 2022 geïnstalleerd. De bewindsman gaf aan dat een organisatie staat en valt met goed regelgeving, daarom heeft hij ervoor gekozen twee leden van de Surinaamse Politie Bond (SPB) aan de commissie toe te voegen. Goede regelgeving is nodig om de rechtspositie van de werknemers te helpen bewaken en te begeleiden.

Er was eerder toegezegd dat er naar de huidige regelgeving gekeken zou worden. De minister deelde aan de commissie mee dat de bijdrage vanuit Washington ook gebruikt kan worden. De bewindsman zei verder ook dat zij een voorbeeld kunnen nemen van landen met soortgelijke uitdagingen als Suriname. Volgens de voorzitter van de commissie, Somai Bieswath, zullen er ook tussentijdse evaluaties en rapportages aan de minister worden gegeven. Dit concept zal voor goedkeuring worden aangeboden aan de Nationale Assemblee.

De secretaris van de SPB, Revelino Eijk, zal de Politie bond vertegenwoordigen in de commissie om erop toe te zien dat de regelingen die opgenomen worden niet in strijd zijn met afspraken die de bond heeft met de werkgever. Ook moet erop worden toegezien dat indien er nieuwe zaken worden opgenomen, het belang van de SPB- leden daarmee ook voldoende is gediend. Hij heeft het daarbij niet alleen over de rechten, maar ook de plichten van de leden. Minister Amoksi heeft tot slot aangegeven het volste vertrouwen te hebben in het team en twijfelt niet aan de deskundigheid van de leden.