Minister BiZa installeert beleidscommissie Verkiezingen 2025

1 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 01 maart 2022- De minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somohardjo, heeft vandaag de beleidscommissie Verkiezingen 2025 geïnstalleerd. De commissie moet de “onderraad verkiezingen” ondersteunen en adviseren bij het nemen van besluiten van de volgende verkiezingen.
De voorzitter van het Managementteam Verkiezingen Nasie Eskak, geeft aan dat de commissie twee belangrijke uitdagingen heeft o.a.:
– Het organiseren van succesvolle verkiezingen
– Het consolideren van de goede reputatie van Suriname bij het organiseren van transparante verkiezingen met de democratische principes hoog in het vaandel.

Het stroomlijnen en voortdurend monitoren van dit proces middels, open en eerlijke communicatie en verplichte overlegmomenten van alle verantwoordelijken, is daarom heel belangrijk.
De voorbereidingen voor de verkiezingen van 2025 zijn vroeg begonnen om zaken te verbeteren. Het Politiek Comité zal naar verwachting eenheid en goodwill brengen bij de verkiezingen van 2025.

Officiële verantwoordelijkheden en/of taken zullen verband houden met het functioneren bij de komende verkiezingen. Daarnaast hebben ook onafhankelijke deskundigen zitting in deze beleidscommissie.

Hieronder de samenstelling van de beleidscommissie 2025

1. Eskak Nazier, voorzitter – directeur BiZa
2. Ravin Jiawan, vertegenwoordiger van het Kabinet van de President
3. Stanley R. Betterson, vertegenwoordiger van het Kabinet van de Vicepresident
4. Earl Tokarijo, algemeen Secretariaat Verkiezingen, BiZa
5. Anastatia Kanape-Pokie, directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, BiZa
6. Mavrick Boejoekoe, directeur Regionale Ontwikkeling en Sport
7. Dharmradj Parohi, directeur Financiën en Planning
8. Natasia Bennanon, directeur Administratief en Technische Beheer van het MinOWC
9. Sherif Abdoelrahman, directeur Defensie
10. Luziano Truideman, directeur Buitenlandse Zaken, Internationale Business & Internationale Samenwerking
11. Inder Gangabisoensingh, vertegenwoordiger van Openbare Werken
12. Rakesh Gajadhar Sukul, directeur Volksgezondheid
13. Patrick Campagne, directeur Operationele Diensten Justitie en Politie
14. Rihanto Hardjopawiro, secretaris-hoofd Algemeen Secretariaat Verkiezingen, BiZa

Verkiezingsdeskundigen
1. Adjaykoemar Moensi, directeur van het Kabinet van de President
2. Lothar Boksteen, gewezen voorzitter Centraal Hoofd Stembureau
3. Raymond Landburg, gewezen districtscommissaris
4. Saima Cabenda, adviseur van minister BiZa
5. Joan Sanamin-Tajib, onderdirecteur Financieel Beheer Directoraat BiZa

Administratieve ondersteuners
1. Farsia Habieb, adviseur in Algemene Dienst BiZa
2. Amardip Jaharia, beleidsadviseur BiZa