Minister Dinotha Vorswijk installeert nieuw bestuur Stinasu

15 November 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De minister van Grondbeleid en Bosbeheer, Diontha Vorswijk, heeft het nieuw bestuur van Stichting Natuurbehoud Suriname geïnstalleerd. Het bestuur bestaat uit 5 leden, waarvan 3 aanwezig waren nl. Jonathan Vangee (voorzitter van het stichtingsbestuur), Abigail Vorswijk (bestuurslid), Andwele Rozenhout (bestuurslid). Van de minister, kregen zij hun beschikkingen zodat zij aan de slag kunnen gaan.
Kenneth Cyrus is de huidige directeur van Stinasu en zit precies 3 jaren in deze functie.

Hij geeft aan dat hij gedurende 2 jaren en 8 maanden de stichting heeft geleid zonder een bestuur. Verder geeft hij aan dat een stichting leiden zonder een bestuur betekent dat hij als directeur vaak zelf beslissingen moest nemen. Hij noemde enkele problemen op die zich voordeden toen Stinasu niet over een bestuur beschikte. Enkele zijn onder meer de gelden van de stichting die bij de bank zijn en die niet gelicht kunnen worden, omdat er geen bestuursleden waren om te tekenen en projecten die niet uitgevoerd kunnen worden, omdat er niet genoeg geld in kas was.

Jonathan Vangee, voorzitter van het bestuur van Stinasu, wil zo snel mogelijk vergaderen met de bestuursleden en de directeur over de knelpunten en eventuele oplossingsmodellen de stichting rakende. Als voorbeeld haalde hij de kwestie aan van de bankrekeningen van de stichting die vastzitten.