Minister Emanuël en bondsbestuur ROS buigen zich over verbeteren rechtspositie personeel

21 February 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 21 februari 2022- Het nieuwe bestuur van de personeelsbond bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) onder leiding van Romeo Ravenberg, heeft vorige week een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Gracia Emanuël. Tijdens dit bezoek zijn er afspraken gemaakt met betrekking tot de administratieve afhandeling van financiële zaken waar het personeel aanspraak op maakt en de rechtspositionele aangelegenheden. Er is reeds een overeenstemming bereikt ten aanzien van de uitvoering van de bezoldigingsreeks van de bestuursambtenaren. Deze zal spoedig worden geïmplementeerd.

Vanuit de administratieve dienst van het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport zal er voorts werk van worden gemaakt om redelijke en aanvaardbare aanpassingen te plegen met betrekking tot vervoer- en huisvestingstoelage voor de bestuursambtenaren.

De bond heeft tijdens het overleg ook de kwestie van de uniformiteit van de kleding en het schoeisel bij de districtscommissarissen en de overige bestuursambtenaren aan de orde gesteld. Zij ziet binnen afzienbare tijd een definitieve oplossing hierin. Het is vaak voorgekomen dat personeel zonder opgaaf van reden worden gemuteerd naar een afdeling ver buiten de oorspronkelijke standplaats.

Minister Gracia Emanuël heeft een open oor voor de wensen en grieven van de bond en zal in een gemeen overleg met vertegenwoordigers van de organisatie werken aan een degelijke oplossing van de aangekaarte pijnpunten. De bestuursleden waren heel content met het overleg vanwege het warme ontvangst en de openhartigheid van de bewindsvrouw. De overige aanwezigen van de bondszijde waren secretaris Jan Aviankoi, Natalie Brewster, Humphrey Wakidjo en Edwin Rozendaal.