Minister Emanuel installeert bewindvoerder in Nieuw Jacob Kondre

5 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dre minister van Regionale Ontwikkeling en Sport (ROS) Gracia Emanuel, heeft afgelopen weekend tijdens een werkbezoek aan het dorp Nieuw Jacob Kondre, twee bestuursopzichters (BO’s) geïnstalleerd. De bewindsvrouw heeft daarbij onomwonden en duidelijk aangegeven dat de twee nieuwe bestuursambtenaren en de overige ambtenaren nu in hun respectieve ressorten in het binnenland moeten vestigen om het werk te doen en hun gebieden daadwerkelijk tot ontwikkeling te brengen.

Respectievelijk waren de districtscommissarissen Walter Bonjaskie en Ludwig Mendelzoon van Boven Saramacca en district Brokopondo aanwezig. Beide dc’s hebben de nieuwe bestuursambtenaren voorgehouden dat ze hun werk naar eer en geweten conform de eedaflegging moeten uitvoeren. “Er zullen ongetwijfeld verleiding in materiële opzichten op je pad komen. Echter ligt het aan jou om het ambt hoog en schoon te houden”, zei dc Bonjaskie. Dc Mendelzoon hield de aanwezigen voor dat financiële middelen belangrijk zijn voor de ontwikkeling, maar dat er ook middels samenwerking en goede communicatie heel veel bereikt kan worden.

Ook maakte de minister gebruik van de gelegenheid om met dorpsbewoners van gedachten te wisselen over knellende vraagstukken. De elektriciteitsvoorziening en de ontoegankelijkheid van de weg naar Nieuw Jacob Kondre zitten de bewoners dwars en ze hebben hun beklag daarover gedaan. Bij de rehabilitatie van de weg naar Nieuw Jacob Kondre zal er goed met IAM GOLD worden overlegd.