Minister Ferrier: ‘Geen ouderbijdrage Fibos scholen’

13 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 12 augustus 2019 – Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur roept ouders van leerlingen die bij Fibos scholen zijn aangesloten in een statement op om geen ouderbijdrage te betalen. De minister zegt dit op basis van afspraken die juli dit jaar zijn gemaakt met de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs Suriname om binnen de samenwerking andere regelingen te treffen in het kader van subsidie. Terwijl partijen sinds juli in dialoog zijn heeft Fibos het ministerie een schrijven doen toekomen met een aantal voorwaarden waaraan uiterlijk 1 augustus 2019 voldaan moest zijn. Er is opgeëist dat de achterstallige subsidie en die van het nieuwe schooljaar (2019-2010) betaald moesten zijn voor eerdergenoemde datum. Intussen is op 2 augustus 2019 het achterstallig bedrag, groot 1.4 miljoen SRD, op de rekening van Fibos gestort. “Dan doet het mij heel erg pijn als ik op 6 augustus van de leerlingen of ouders een schrijven van Fibos zie waar er toch naar een ouderbijdrage van 250,- SRD wordt gevraagd.”

De overheid wilt het subsidiebeleid dat dateert van 1939 herzien. “Het is heel erg noodzakelijk dat wij anders gaan werken. Het ministerie betaald heel erg veel voor alle scholen. Het afgelopen jaar hebben wij ruim 306 miljoen SRD overgedragen aan Fibos. Dit jaar moet het anders in het kader van de wet op de

jaarrekening. In het belang van de transparantie die nodig. In de nieuwe samenwerking met de particuliere instanties hebben we afspraken gemaakt met Fibos in juli dat hun instellingen geen ouderbijdrage vragen.” In de plaats daarvan zal gekeken worden hoe de verantwoordelijkheden van de Fibos door de overheid gefinancierd zullen worden.

Fibos zou in dit schrijven er ook niet voor hebben geschroomd om het ministerie te beschuldigen dat zij niet aan haar verantwoordelijkheden heeft voldaan. Het stoort de minister dat Fibos aangeeft aan de ouders dat bedrag betaald moet worden voor een aantal zaken, waaronder; onderhoud, leermiddelen kopieerkosten, etc.., maar wanneer de kinderen op school zijn moeten zij toch nog betalen voor kopieën. Dit terwijl er per kwartaal ook een overzicht naar het ministerie wordt opgestuurd van administratieve kosten, bestaande uit; nietjes tot administratief personeel, dat ook bestaat uit kopieerkosten, wat de overheid ook nog moet betalen. Transparantie op deze manier is zoek. “Ik roep de ouders op om geen ouderbijdrage te betalen, totdat deze zaak helemaal duidelijk is.”

De minister heeft de instelling vervolgens duidelijk gemaakt dat de door haar gehanteerde werkwijze in deze kwestie niet juist is. Het zou niet correct zijn om vooruit te lopen met de betaling, terwijl er geen inzage is in de realisatiecijfers, noch voor wat is begroot voor het komend schooljaar. Als je niet weet hoeveel kinderen er überhaupt worden ingeschreven, kan je niet voorafbetalingen verrichten. “Dat is comptabel nergens haalbaar.” Het ministerie heeft het Fibos vervolgens naar een begroting gevraagd en de realisatie over het jaar dat zij wel 250,- SRD per leerling heeft ontvangen als ouderbijdrage.

-NII-