Minister Getrouw: Slachtoffers mensenhandel centraal in handhavingsbeleid Juspol

2 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 02 maart 2019 – De bestrijding van mensenhandel krijgt dit jaar bijzondere aandacht in het beleid van het Ministerie van Justitie en Politie (Juspol). Voor 2019 is een actieplan samengesteld dat moet resulteren in de preventie van mensenhandel. Daarbij zal de positie van het slachtoffer centraal staan bij alle voorlichtings- en preventie- activiteiten.

Dit zei minister Stuart Getrouw van Juspol op woensdag 28 februari 2019 bij de opening van de Trafficking in Persons Conferentie 2019 in de Royall Ballroom van Torarica.Deze conferentie, bijgewoond door verschillende overheidsfunctionarissen, ambassadeurs, districtscommissarissen en vertegenwoordigers van verschillende Niet Gouvernementele Organisaties (NGO’s) en religieuze organisaties, had als doel de samenwerkende partners te informeren over het beleid van het ministerie op dit stuk en een maatschappelijke discussie opgang te brengen. Volgens de minister moet de bewustwording binnen de samenleving vergroot worden, teneinde alle vormen van mensenhandel een halt toe te roepen. “Zonder afnemers van oneerlijke producten of seksuele diensten, wordt het voor plegers van mensenhandel minder aantrekkelijk om mensen uit te buiten. Daarom is het nodig om een maatschappelijk debat op te starten over de toelaatbaarheid van mensenhandel”, stelt minister GetrouwDe bewindsman zegt dat mensenhandel een misdaad is, die slachtoffers van hun vrijheid beroofd en hun waardigheid ontneemt. “Misdaad gaat gepaard met mensonterende omstandigheden, waarbij de fundamentele rechten van de slachtoffers worden geschonden. De regering heeft zich altijd gecommitteerd om mensenhandel te bestrijden”, zegt hij. Het instellen van de werkgroep Human Traffiking, het opzetten van een Tip-afdeling bij het Korps Politie Suriname in 2006 en vervanging van de oude wetgeving, noemt hij als maatregelen vanuit de overheid om mensenhandel te bestrijden.In de nieuwe aanpak staat de positie van slachtoffers centraal. Voorheen lag de nadruk vooral op het aanpakken van de daders. “Een goede bescherming van slachtoffers verhoogd de kans tot het opsporen van de daders”. Hij stond ook stil bij het belang van een effectieve samenwerking tussen overheidsinstanties, het bedrijfsleven, NGO’s en de samenleving voor de bestrijding van mensenhandel.Ambassadeur van Amerika in Suriname, Karen Lynn Williams, vindt het initiatief van Suriname om te werken aan het terugdringen van mensenhandel bijzonder. Ze hoopt dat het actieplan volledig wordt gerealiseerd en dat de tip lijn 155 wordt benut. Bewustwording en samenwerking met de media om de gemeenschap te informeren moet volgens haar op een bredere schaal aangepakt worden, om een beter effect te halen. De Procureur- Generaal bij het Hof van Justitie, Roy Badjnath Panday, Directeur Operationele Diensten, Lucretia Redan en dc Mike Nerkust zaten als panel aan om vragen vanuit de zaal te beantwoorden. De PG en een reporter van CNN (via skype ) waren de keynote sprekers op deze conferentie.

-Bron: Ministerie van JUSTITIE EN POLITIE-