Minister Kuldipsingh: “meldingsplicht niet in goede aarde gevallen”

16 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

“Het invoeren van de meldingsplicht en de meldingsbeschikking is niet in goede aarde gevallen”. Dit zegt Minister Rishma Kuldipsingh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Met de meldingsplicht moeten producenten en importeurs alle prijzen doorgeven aan het ministerie van EZ. Voor het wijzigen van de prijzen moet er ook eerst toestemming verleend worden.

Zij geeft verder aan dat er ook gewerkt wordt aan een kostprijscalculatie voor importeurs waarbij kosten die geen betrekking hebben op de lading, niet ingecalculeerd mogen worden. Het ministerie stelt alles in het werk om de prijzen van basisgoederen betaalbaar te houden. De Economische Controle Dienst zal in dit kader de controlewerkzaamheden opvoeren.