Minister Levens ontvangt bond van inspecteurs bij het onderwijs

January 11, 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 11 januari 2022- Op uitnodiging van de minister van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, Marie Levens, heeft de Bond van Inspecteurs bij het Onderwijs (B.I.O) op 6 januari 2022, een bezoek gebracht aan de minister en haar staf. Tijdens de meeting heeft de bond het wensenpakket aangaande de verbetering van de werkomstandigheden, inclusief de aanpassing van primaire, secundaire alsook noodzakelijke en additionele voorzieningen voor de inspecteurs bij het onderwijs gepresenteerd.

Enkele punten die vallen onder het wensenpakket zijn: de rechtspositie van inspecteurs, behuizing van inspectie, evenals trainings- en opleidingsmogelijkheden. De bondsvoorzitter Hugo Blanker heeft ook de kwestie over de blokkade tot het belminutenpakket, waarvan de inspecteurs in dienst van het ministerie gebruikmaken, besproken. De voorzitter ziet dit graag spoedig opgelost. Verder hebben de minister en de bond gesproken over het aanstellen van een Inspecteur-generaal, zodat zaken geordend lopen.

De minister heeft de bond meegegeven dat niet alles gerealiseerd kan worden omdat het integrale aanpak behoeft, maar er zal alvast gekeken worden naar de mogelijkheden voor vervoerstoelage, kledingtoelage, verzekering bij diensthuizen en telefoon toelage. De bond stelt het zeer op prijs dat de minister hen heeft uitgenodigd en op de hoogte heeft gebracht over de oplossing die de minister wenst te brengen voor de werkomstandigheden van de onderwijsinspecteurs. De bewindsvrouw heeft de bond te kennen gegeven dat de deur van het ministerie altijd open staat voor nadere gesprekken.

-Min. Onderwijs Wetenschap en Cultuur-