Minister Mathoera: “Aanpak transnationale criminaliteit noodzakelijk”

27 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 27 maart 2022 – “Ik geloof dat transnationale georganiseerde criminaliteit een heel ernstig fenomeen is in elke samenleving. Het raakt niet alleen de samenleving van een land, maar ook de regio’s en rest van de hele wereld. Onveiligheid in een land betekent ook onveiligheid in de regio, daarom is het belangrijk om samen te werken en acties te ondernemen. Woorden van minister Krishna Mathoera met betrekking to de noodzaak van de High Level Security Conference, die op 21-22 april 2022 zal plaatsvinden in Suriname.

De bewindsvrouw ei verder dat er bij transnationale georganiseerde criminaliteit sprake is van verschillende landen, jurisdictie en rechtssystemen. Het gaat om criminaliteit

die wordt gepland in een land, wordt georganiseerd in een ander land en vindt plaats in verschillende landen. “Daarom is het heel

belangrijk om samen te werken. Wil je goed inzicht en overzicht hebben over hoe transnationale georganiseerde criminaliteit eruitziet, dan is ‘samenwerken’ het belangrijkste .” De bewindsvrouw merkte op dat criminele organisaties samenwerken zonder barrières. Het is daarom ook noodzakelijk dat overheden samenwerken om wettig en overtuigend bewijsmateriaal te verzamelen. Zij benadrukte dat het belangrijk is dat het niet blijft bij praten, maar dat er een sterk signaal wordt gestuurd naar de georganiseerde criminaliteit.

Minister Mathoera merkte op dat het niet alleen om drugscriminaliteit gaat, maar neemt dat als voorbeeld om een uiteenzetting te geven. Hierbij gaat het erom dat drugs in een land wordt geproduceerd. Vervolgens worden andere landen gebruikt om het te transporteren. Het komt dan in een ander land terecht. “Er zijn mensen die heel veel geld daaraan verdienen, maar we moeten stil blijven staan bij

de impact die drugs heeft op een samenleving. Hoe meer verslaafden in een samenleving, hoe minder de kwaliteit van het leven. We realiseren ons heel vaak niet wat de impact is, maar we moeten als land gewoon niet daaraan meewerken.”

Vervolgens zei minister Krishna Mathoera dat geweld een ander aspect is dat aanpak behoeft. Het gaat meestal gemoeid met liquidaties en bedreigingen. Als derde aspect noemt zij corruptie. “Hele instituten en organen worden gecorrumpeerd of omgekocht. Je kan niet meer rekenen op hun onafhankelijkheid en objectiviteit. Dat is een gevaar voor die samenleving.” Verder behoeven illegale immigratie, mensenhandel, mensensmokkel en cybersecurity ook aanpak. Tot slot benadrukt zij dat transnationale criminaliteit onrechtvaardigheid brengt in elke samenleving.

-Kabinet van de President-