Minister Mathoera op oriëntatiebezoek in Regionaal Ziekenhuis Wanica

18 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 18 juli 2021- In het kader van de ondersteuning van het ministerie van Defensie in de strijd tegen het Covid-19-virus, bracht minister Krishna Mathoera op donderdag 15 juli 2021 een oriëntatiebezoek aan het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW). Naast een uitleg over het aanmaken en bottelen van cilinders in de zuurstofcontainers, die Defensie Nederland vorige maand naar Suriname heeft gestuurd, kreeg de bewindsvrouw een rondleiding in het ziekenhuis onder begeleiding van de algemeen directeur Jason van Genderen.

Minister Mathoera is zeer erkentelijk voor de ondersteuning vanuit Defensie Nederland, het Nationaal Leger, het zorgpersoneel en vooral ook de directie van de verschillende ziekenhuizen die een zware verantwoordelijkheid hebben in deze moeilijke tijd. “Wanneer de nood hoog is, dan ziet u hoe belangrijk het is om een goede samenwerking en banden te hebben. De Covid-19 pandemie legt een enorme druk op mensen”, benadrukte de bewindsvrouw.

Minister Mathoera is bijzonder trots op het leger dat in alle crisissituaties bereid is te ondersteunen. Zo heeft het legerpersoneel de afgelopen weken ondersteuning verleend binnen de verschillende ziekenhuizen in het land, ondersteuning bij de vaccinatieposten en ook de ondersteuning van de politie bij de handhaving van de Covid-19-regels. “Overal waar er een behoefte is voor die ondersteuning, zijn wij als Nationaal Leger bereid om te ondersteunen. Het is belangrijk dat wij met vereende krachten proberen deze Covid-19-crisis te beheersen”. De bewindsvrouw wees daarom wederom op het belang van het vaccineren. Hoe meer mensen op kort termijn tegen het coronavirus gevaccineerd kunnen worden, hoe minder de schade van deze zeer besmettelijke ziekte zal zijn aan mensen.