Minister Misiekaba bespreekt hulpverlening aan getroffenen woningbranden

9 July 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 9 juli 2019 – Minister Andre Misiekaba van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft tijdens een persconferentie aangegeven, dat de regering gelijk nadat het nieuws van de recente woningbranden waarbij 5 kinderen het leven hebben gelaten, hulp heeft geboden. Als eerst is deskundige hulp verleend door een psycholoog, psychiater en een huisarts ten behoeve van de getroffenen waaronder de klasgenoten van de overleden pupillen. Die begeleiding gaat nog door. De minister zal er alles aan doen om een permanente fonds in het leven te roepen om bij dergelijke situaties meteen hulp te kunnen bieden.
President Desiré Bouterse heeft in hoogst eigen persoon initieel een financiële bijdrage geleverd aan de families om de noodzakelijke goederen aan te schaffen. Het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie is ook ingekomen door de wegen in het gebied waar de familie wonen, aan te pakken. De bewindsman verduidelijkt, dat bij de woningbranden drie huizen verloren zijn gegaan. Het gaat om een woning te Pont Buiten en twee op Latour. Naast de woning waar de vier kinderen verbleven woont buurman Ansoe wiens huis ook in vlammen is opgegaan.
De twee families waar de kinderen het leven hebben gelaten, hebben voor een onderkomen gezorgd terwijl in het geval van de heer Ansoe het ministerie voor een noodopvang heeft gezorgd. De minister ging ook in op donaties in natura vanuit de samenleving aan de familie waarbij hij vroeg dat die via zijn ministerie aan de Waterkant te laten geschieden zodat zaken gecoördineerd kunnen verlopen. Degenen die een financiële ondersteuning wensen te geven kunnen dat ook via een bankrekening die speciaal voor dit doel is geopend bij de Hakrinbank. Het SRD gironummer is 20 965 28 68 en heeft als procuratiehouder de directeur van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Ten aanzien van de begrafenis zei minister Misiekaba dat de beide families nog wachten op het moment dat de procureur generaal de ontzielde lichamen afstaat. De regering zal de volledige kosten horende bij de begrafenissen, voor haar rekening nemen. De bewindsman ging ook in op het feit waarom er veel aandacht gegeven aan deze kwestie is gegeven. Volgens hem gaat het hier om een grote tragedie waarbij in 1 klap, 5 kinderen het leven hebben gelaten. Minister Misiekaba zegt een voorstel te willen bespreken met president Bouterse om een fonds in te stellen om bij calamiteiten van deze omvang gelijk iets te kunnen doen voor de getroffenen.

Klik hieronder en bekijk het item in MManten Taki.

-NII-