Minister Parmessar en Chinese ambassadeur bespreken landbouwovereenkomsten

January 15, 2020

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 15 januari 2020 – De Chinese ambassadeur Zijne Excellentie Liu Quan vergezeld van de Counsel de heer Chen Zongwei, en mevrouw Stella Ciao van de Chinese ambassade in Suriname waren op bezoek bij de Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, Minister Rabin Parmessar. Namens het Ministerie van LVV zaten aan naast de Minister, Waarnemend Directeur de heer Arthur Zalmijn, Onderdirecteur Veeteelt mevrouw Virginia Popken Waarnemend Onderdirecteur Planning en Onderzoek mevrouw Virashri Sital, Directeur Viskeurings Instituut mevrouw Julliette Colli, als ook mevrouw Jennyfer Felter en de heer Omar Kasijo van het directoraat Planning.

Dit bezoek welke op dinsdag 14 januari 2020 heeft plaatsgevonden was bedoeld om invulling te geven aan de overeenkomsten die President Desiré Bouterse heeft gesloten tijdens zijn Staatsbezoek in november 2019 aan China. “Wij weten allen dat Suriname en China jarenlange geode vriendschappelijke en politieke relaties hebben. Bij het bezoek van President Bouterse aan China zijn er 40 samenwerkingsovereenkomsten getekend. Nog nooit in de historie van China zijn er met een land zoveel overeenkomsten getekend, dat geeft toch de goede relatie weer”, zei ambassadeur Liu Quan trots. Minister Rabin Parmessar op zijn beurt gaf aan dat wij nu tot invulling moeten overgaan want dan pas is er een

toegevoegde waarde aan de gesloten overeenkomsten. Op het gebied van de landbouw heeft een groep van de Chinese ambassade vergezeld van die van LVV-staf medewerkers een veldbezoek gebracht aan het toegewezen terrein. Op dit terrain zal China een landbouwkundig centrum opzetten, de groep heeft hun bevindingen gerapporteerd. China heeft reeds vele successen geboekt met het landbouwkundig centrum dat zij ook in Suriname willen beginnen. “Het landbouwkundig centrum is reeds in vele landen uitgevoerd en is altijd succesvol geweest. Ik ben ervan overtuigd dat het ook in Surianme zal slagen. Grenada is in de regio één van de landen waar succesvol het landbouwkundig centrum operationeel is” gaf Zijne Excellentie Liu Quan aan. De ambassadeur raadde de Minister aan zijn mensen ernaar toe te sturen om zelf de successen waar te nemen. Om zo duidelijk mogelijk te zijn en ter voorkoming dat er miscommunicatie ontstaat en niet wordt voldaan aan wederzijdse verwachtingen, werden afspraken gemaakt om zoveel als mogelijk alles op papier te zetten. Afgesproken is dat de ambassadeur specifiek aangeeft wat gedaan moet worden met het toegezegde terrein voor wat betreft het gereed maken en de infrastructuur. De Minister gaf expliciet aan dit zo gedetailleerd mogelijk op papier te zetten. Ook werd gevraagd te vermelden wanneer het team vanuit China het terrein zal komen inspecteren. Toegezegd werd dat deze week de Chinese ambassadeur een schrijven zal ontvangen met betrekking tot de toezegging van het terrein. “U moet begrijpen dat ik ook gebonden ben aan regels. Ik zal op basis van wat u wil, een openbare aanbesteding moeten houden voor de uit te voeren werkzaamheden,” zei Minister Rabin Parmessar. Het Ministerie van LVV zal ervoor zorgdragen dat het terrein wordt aangepast naar de vereisten van China, waarna een technisch team vanuit dat land zal komen om het terrein te inspecteren. “Wij moeten nu invulling geven aan de gesloten overeenkomsten, waarna wij dan pas kunnen praten over een succesvolle overeenkomst, zei Ambassadeur Liu Quan. Dit is wederom een schoolvoorbeeld van duurzame ontwikkeling welke Minister Rabin Parmessar nastreeft. Ook de private sector wordt hierbij niet uit het oog verloren.

-Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij-