Minister Parmessar ontvangt Managing Director FAI Banana Producer

11 August 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 11 augustus 2019 – Minister Rabin Parmessar, van het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) heeft de Managing Director van Food and Argiculture Industries N.V. (FAI Banana Producer) Bocquillon Vincent, ontvangen voor een onderhoud op het ministerie. Tijdens dit gesprek, dat plaats vond op zaterdag 10 augustus 2019, zijn er van beide kanten voorstellen op tafel gelegd waarover nog geen besluit is genomen. Minister Parmessar is de mening toegedaan eerst duidelijkheid te hebben over de bedrijfsvoering, alvorens hij concreet kan ingaan op de gedane voorstellen. De bewindsman heeft zijn staf opdracht gegeven, om de nodige documenten te verzamelen. Na het bestuderen van de documenten zal er een vervolggesprek komen over hoe verder met de voorstellen, gepresenteerd door de leiding van voornoemd bedrijf.

Minister Parmessar heeft de bedrijfsleider gevraagd om ook naar andere mogelijkheden uit te kijken die kunnen bijdragen aan het exploiteren van het bedrijf, naast hetgeen zij nu reeds ondernemen. De bewindsman voert aan dat vele zaken onbenut blijven en bedrijven daardoor niet in instaat zijn het hoofd boven water te houden. De meeste bedrijven vallen dan terug bij de overheid voor steun, hierdoor blijven wij in een vicieuze cirkel en het probleem dus onopgelost blijft. Hij wenste tot slot de bedrijfsleider heel veel succes toe in zijn verdere bedrijfsvoering.

Bij dit gesprek participeerde naast de minister ook de directeur van LVV Deepak Jairam, onder directeur Landbouw Ashween Ramdin, onderdirecteur

Landbouwkundig, Onderzoek, Afzet en Verwerking Jagroep, hoofd Bestrijdingsmiddelen Carmen van Dijk, Coördinator Parastatalenbedrijven Kalka, en de beleidsadviseur Tsang- A -Tsoi.

-NII-