Minister Parmessar reikt salaris cheques uit aan arbeiders Prins Bernard Polder

11 September 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 11 September 2019 – Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft in Nickerie cheques overhandigd aan zeven arbeiders van de Prins Bernard Polder. Deze overhandiging deed de minister op zaterdag 7 september, na 16 jaren weer. De Prins Bernard Polder is eigendom van de Stichting Experimentele Landbouwbedrijven (SEL), die onder het ministerie van LVV valt.

Deze arbeiders zitten langer dan 16 jaren thuis zonder salaris en andere tegoeden. Dit komt doordat de toenmalige regering het bedrijf had verhuurd aan Sunrice BV, waarvoor honderden duizenden US Dollars betaald moesten worden om het vrij te krijgen. In 2008 werd de Prins Bernard Polder wederom verhuurd aan de Sunda Groep. Sindsdien hebben velen zich bekommerd om het lot van deze arbeiders, zonder enig resultaat. Met de overhandiging van de cheques aan de arbeiders, toont deze regering volgens minister Parmessar, dat zij de factor mens altijd als bijzonder belangrijk ziet. Volgens de bewindsman heeft het enige tijd geduurd, omdat het geld niet zo voor handen ligt en zaken via de Raad van Ministers moesten worden geregeld.

Kenneth Donk, voorzitter van Centrale van Landsdienaren Organisaties Regio-West, die zich reeds vele jaren sterk maakt voor deze groep, noemt dit het bewijs, dat een rechtvaardige strijd altijd zal worden beloond. Hij prees de regering en voorgaande ministers van LVV voor hun inzet op dit stuk. Met de in ontvangstneming van de bedragen die de arbeiders na onderhandelen met het ministerie zijn overeengekomen, is ook hun dienstbetrekking met het bedrijf

beëindigd. De vroegere arbeiders van de Prins Bernard Polder kunnen reeds maandag over hun geld beschikken.

De overheid is reeds vele jaren in een rechtsprocedure verwikkeld met de Sunda Groep om de polder weer in eigen boezem te krijgen. De Prins Bernard Polder is bijzonder belangrijk voor de productie van zaaizaad voor de rijstsector.

-MINISTERIE VAN LANDBOUW VEETEELT EN VISSERIJ-