Minister Somohardjo bezoekt Nickerie

30 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 30 maart 2022- Op dinsdag 29 maart 2022 bracht de minister van Binnenlandse Zaken (BiZa), Bronto Somohardjo een bezoek aan het district Nickerie. Tijdens zijn bezoek heeft hij een volledige agenda afgewerkt. Verder heeft hij de gemeenschap en de ambtenaren aangehoord over het verloop van zaken.

Minister Somohardjo, heeft op deze dag de officiële launch gedaan van het pilotproject “Akten van de Burgerlijke stand”. De bedoeling is dat burgers niet meer naar Paramaribo hoeven af te reizen voor geboorteaktes, echtscheiding akte of erkenningsakte. Mocht dit project succesvol zijn, dan zal dit pilotproject succesvol worden uitgevoerd.

De bewindsman zegt dat dit één van de stappen van het CBB is om naar een betere dienstverlening toe te werken en op zo’n manier de burger geld en loperij te besparen en dit verder door te voeren over heel Suriname. BiZa-minister sprak zijn trots uit en bedankte de directie en de ambtenaren voor hun inzet, want hij begrijpt dat een achterstand van 64 jaren niet in een keer ingehaald kan worden. “Maar we zijn op een goede weg”.

Ook hebben enkele ambtenaren die de opleiding Hoger Beroepsopleiding Bestuurskunde en Overheidsmanagement hebben afgerond, hun deeltijdcertificaat in ontvangst gekregen. De minister prees de studenten voor hun inzet.

Minister Somohardjo heeft zijn bezoek afgesloten met een bezoek aan de Monkouschool die speciaal onderwijs verzorgt. Op het laatst werd ook het Dankerscentrum bezocht; een centrum voor mensen met een lichamelijke en geestelijke hulpbehoefte.