Minister Somohardjo verwacht dat ambtenaren zelf uit dienst treden

25 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 25 mei 2021- Het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), onder leiding van minister Bronto Somohardjo, heeft enkele maanden geleden een werkgroep ‘Toetsing rechtmatigheid beschikkingen’ in het leven geroepen. De commissie houdt zich bezig met het controleren van de beschikkingen van de last minute benoemde ambtenaren. Daardoor probeert ze te achterhalen als de ambtenaar via de juiste wegen binnen het apparaat is beland. Daarnaast wordt er gekeken als deze niet werken bij meerdere directoraten en/of spookambtenaar is.

Tijdens de regeringspersconferentie gisteren deelde minister Somohardjo mee dat het proces moeizaam verloopt, doordat er veel onduidelijkheden in de beschikkingen zijn. “Er zijn zoveel fouten dat al een aantal weken Clad dagelijks bij ons op het hoofdkantoor is, om zaken te onderzoeken van personen die van verschillende directoraten geld ontvangen. Over werkuren van honderdduizenden Surinaamse dollars, zonder rechtmatige beschikkingen. Er werden ook gelden gestort op rekeningen, waarbij velen niet eens wisten dat ze betrokken waren. We hebben al voor 300 mensen enkele diensten stopgezet.

Het ontslaan van ambtenaren is deel van het Herstelplan. We willen overstappen naar het vrijwillig vertrekken uit het ambtenarenapparaat. Er vindt nu een onderzoek plaats, om te kijken wat de ambtenaar wenst om de dienst vrijwillig te verlaten. Het is een feit dat ons apparaat veel te groot is. We gaan niemand in de steek laten, maar we schromen ook niet om in landsbelang moeilijke beslissingen te nemen”, zegt Somohardjo.