Minister Tsang lanceert National Quality Policy (NQP)

18 April 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 18 april 2019 – Het nationaal project voor de formulering van een Nationaal kwaliteitsbeleid met toebehorend werkplan en budget is vandaag gelanceerd in samenwerking met de CARICOM Regional Organization for Standards and Quality (CROSQ). De financiering van het project wordt gedaan door de Caribbean Development Bank (CDB). De launch was in de vergaderzaal van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme (HI&T).
In de afgelopen periode is het ministerie samen met het Surinaams Standaarden Bureau (SSB), de verschillende consultants en CROSQ zeer actief bezig geweest met het identificeren en uitvoeren van activiteiten voor het verhogen van de kwaliteit van geleverde producten en diensten in Suriname. Een voorbeeld hiervan is de lancering van het “Think Tourism” geweest. “Het verhogen van de kwaliteit in ons land komt niet vanzelfsprekend zonder een gedegen kwaliteitsinfrastructuur (Quality Infrastructure), haast alle economische activiteiten, de handel en de economische ontwikkeling worden beïnvloedt”, gaf minister Stephen Tsang aan tijdens zijn toespraak.

“Het project van CROSQ en CDB komt nu op een goed moment voor ons, waarbij wij de cirkel van kwaliteit volledig kunnen maken”, zei Daniella Sumter, voorzitter van het bestuur van het SSB. Het kwaliteitsbeleid zal alle schakels binnen de kwaliteit infrastructuur van standaarden ontwikkeling tot inspectie, duidelijk zichtbaar maken; en de taken en verantwoordelijkheden dusdanig formuleren dat de uitvoering hiervan feilloos zal kunnen plaatsvinden. “Wij zijn CROSQ en de CDB dus ook heel dankbaar dat zij niet 1 maar 2 projecten in Suriname hebben gefinancierd onder het component ‘Strengthening the Regional Quality Infrastructure’. Hierdoor kunnen wij als land zowel nationaal als regionaal en internationaal sterker komen te staan op de economische ladder”, zei de SSB voorzitter.

De kernelementen/pijlers van een gedegen Quality Infrastructure zijn: standaarden, conformiteitsbeoordeling waaronder: testen, certificeren, inspecties (market surveillance) en accreditatie en metrologie. Voor het realiseren van bovengenoemde componenten is het van belang om op beleidsniveau de nodige basis te hebben geformuleerd. De basis waar naar wordt verwezen is een nationaal kwaliteitsbeleid.
In samenwerking met de CARICOM Organization for Standards and Quality (CROSQ), de ingehuurde consultants Mesopartners en gefinancierd door CDB, zal het SSB middels een steering committee bestaande uit stakeholders van zowel de publieke als private sector die die deel uitmaken van de NQI werken aan de formulering van een Nationale Kwaliteitsbeleid. Dit project richt zich voornamelijk op ontwikkeling van een nationaal kwaliteitsbeleid ter bescherming van de consument en ter bescherming van de menselijke gezondheid, veiligheid en het milieu.

Het Nationaal kwaliteitsbeleid is een essentieel instrument voor het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur in alle sectoren van de Surinaamse economie en samenleving, die uiteindelijk de diversificatie en groei van de economie ondersteunt, de productiviteit verbetert, de veiligheid en beveiliging verhoogt, het milieu beschermt en draagt bij aan de lange termijn welzijn van alle inwoners van Suriname. Dit kwaliteitsbeleid zal het Surinaamse bedrijfsleven helpen met het benutten van commerciële kansen, te concurreren op internationale markten en deel te nemen aan internationale waarde ketens. Het beleid zal zodanig worden opgezet dat de kwaliteit infrastructuur kan inspelen op de eisen van particuliere bedrijven, publieke organisaties en consumenten. De stakeholders zullen in dit geheel een belangrijke bijdrage moeten leveren.

Klik hier voor de video.

-Rose-Marie Maître-