Ministerie GBB installeert Cites “Wetenschappelijke Autoriteit”

22 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Vrijdag 22 april 2022- De Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, of “overeenkomst over de internationale handel in bedreigde, in het wild levende dier- en plantensoorten”, is een internationale overeenkomst over de handel in dieren en planten.

Het heeft als doel de handel in beschermde dier- en plantensoorten in kaart te brengen. Zoals wij weten wordt er ook handelgedreven in wildlife in Suriname. Echter is er geen invulling gegeven om de Autoriteit te implementeren. Met deze installatie wil het ministerie aandacht schenken aan deze sector.

Roelf Cairo, onderdirecteur Bosbeheer, geeft aan dat de leden van de Cites Wetenschappelijk Autoriteit bestaan uit personen die affiniteit hebben met natuurwetenschappen. Volgens hem zijn deze mensen voorgedragen op basis van de criteria die zijn opgenomen in de beschikking van 2016. Hierin is aangegeven wie allemaal zitting mogen nemen in de Autoriteit. Verder geeft hij aan dat met de installatie van deze Autoriteit, het ministerie invulling geeft aan het verdrag dat is getekend, zodat Suriname niet uitgesloten wordt van het exporteren van wildlife.

De leden van de autoriteit zijn als volgt; Patricia Maya Balkissoon- Sewpersad (Natuurbeheer), Gwendolyn Landburg (NZCS), Iwan Eduard Molgo (BBS), Rawieskoemar Chatterpal (CELOS), Richard Balkridi (LVV), Tania Tong- Sang – Rampersad (LVV), Faizel Wilnis (LVV), Cindyrella Kasanpawiro (SBB) en Kiran Sudish Vinodkoemar Somaroe (Natuurbeheer) als voorzitter van de Autoriteit.
De Autoriteit moet binnen twee maanden het huishoudelijke reglement ter goedkeuring aanbieden aan de minister van GBB, zegt voorzitter Kiran. Verder zal deze autoriteit wetenschappelijke onderzoekingen verrichten en de Management Autoriteit van Cites adviseren welke dieren- en plantensoorten daadwerkelijk opgenomen moeten worden op de quotalijst van Suriname.