Ministerie OW&C staat klaar voor leerlingen

26 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 26 april 2022- Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (OW&C) staat klaar voor leerlingen wiens mentale gezondheid wordt aangetast door studie gerelateerde problemen. Dit zegt Minister Marie Levens. De samenleving is de afgelopen jaren vaker geconfronteerd geweest met gevallen van suïcide onder jongeren. Het is van groot belang dat jongeren hun zorgen kunnen bespreken met ouders, vrienden of leerkrachten.

Volgens Emmy Hart, directeur Stichting RUMAS, moeten leerkrachten op een adequate manier getraind worden door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur om deze gevallen op de juiste manier aan te pakken. Zij is verder van mening dat de regering ook haar bijdrage moet leveren door te investeren in de verschillende buurtcentra. Jongeren die zich in de vormende fase bevinden, hebben sociaal contact hard nodig, zodat zij hun zorgen kunnen bespreken, zegt Hart.

Volgens kinderpsycholoog Juljo Cruden, worden psychologen niet voldoende geraadpleegd. Hij stelt dat begeleiding van een psycholoog van eminent belang is, omdat zij de wetenschappelijke kennis hebben over het gedrag en het denkpatroon van de mens. Hierdoor hebben zij inzicht in hoe er het beste ingespeeld kan worden op mentale gezondheidsproblemen. Cruden stelt dat wij niet moeten wachten totdat het te laat is