Ministerie van Economische Zaken bindt strijd aan tegen menstruatiearmoede

6 August 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)bindt de strijd aan tegen menstruatiearmoede.Menstruatiearmoede is een wereldwijd fenomeen waarbij vrouwen beperkte toegang hebbentot middelen om comfortabel door hun menstruatieperiode te gaan.

Het ministerie heeft in dit kader een bewustwordingsactiviteit voor consumenten georganiseerd.Op het voorterrein van het ministerie werd men op 5 augustus 2022 in de gelegenheid gesteld,betaalbare producten te betrekken bij importeurs.

“We weten dat men duurdere merken linkt aan betere kwaliteit, maar volgens de beschrijvingen zien we dat de goedkopere even goed kunnen zijn”, zei minister Rishma Kuldipsingh van EZ.De bewindsvrouw spreekt van een geslaagde pilot en is van plan soortgelijke activiteiten uit te breiden naar de districten.Verder is er vanuit het ministerie ook een donatie gedaan aan de Stichting Single Mother Project Suriname.

Deze stichting houdt zich bezig met het bestrijden van menstruatiearmoede door producten te doneren aan scholen, alleenstaande moeders en andere organisaties.De bewindsvrouw benadrukte dat het geld hiervoor niet uit het budget van het ministerie komt,maar dat het de opbrengst is van een gezamenlijke actie van het personeel.

Judith Faerber, voorzitter van de stichting, juicht het initiatief om menstruatiearmoede te bestrijden toe.Ze ziet graag dat er hulp komt voor diegenen die de producten zelfs niet voor groothandelprijzen kunnen aanschaffen.“Wanneer vrouwen moeten kiezen tussen de aanschaf van voedsel voor het gezin enmenstruatie producten kiest men minder snel voor het laatste.Vrouwen en meisjes zonder menstruatie producten zijn minder geneigd de school of werkplek te bezoeken.Daarom is het belangrijk deze groep te ondersteunen”, aldus Faerber.

-Economische Zaken-