Ministeriële vergadering voor versterking samenwerking CARICOM en Cuba

15 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 15 juni 2019 – Minister Yldiz Pollack–Beighle van Buitenlandse Zaken heeft tijdens de zesde CARICOM-Cuba Ministeriële vergadering, de belangrijke rol die Suriname, te samen met de overige CARICOM-landen, heeft bij het garanderen van voedselvoorziening voor de regio, benadrukt. Deze vergadering vond plaats op 14 juni 2019 in Georgetown, Guyana. De CARICOM-Cuba Ministeriële vergadering is gericht op de versterking van de samenwerking tussen de CARICOM en Cuba.
Minister Pollack–Beighle beklemtoonde in haar spreekbeurt het potentieel van Suriname tezamen met Guyana en Belize op het gebied van de agrarische potentie. Zij verwees hierbij naar de recente samenwerking tussen Suriname en Antigua and Barbuda, waarbij deze twee landen zullen samenwerken, om o.a. de landbouw sector verder te ontwikkelen en de handel te vergroten. Dit zal geschieden met ondersteuning van het CARICOM Ontwikkelingsfonds. Cuba werd uitgenodigd om aan dit idee van CARICOM Joint Enterprises, in driehoeksverband deel te nemen.
Naast de mogelijkheden die de agrarische sector biedt aan de regio en Cuba heeft de Minister namens de CARICOM het belang van de samenwerking op het gebied van sport, cultuur, jeugdzaken benadrukt. Deze vraagstukken sluiten goed aan bij het Portfolio van Suriname binnen de CARICOM, dat handelt over ontwikkelingssamenwerking, waaronder sport en jeugdzaken. De minister bleef ook stilstaan bij de productieve samenwerking met Cuba in met name de onderwijs- en medische sector. De jaarlijkse beurzen die door Cuba worden aangeboden voor de opleiding van artsen en medische specialisten, de verzorging van patiënten in Cuba en de assistentie van Cubaanse artsen in Suriname zijn daarvan tastbare resultaten.
CARICOM en Cuba hebben een nauwe historische band, waarbij het CARICOM – Cuba mechanisme op tastbare wijze heeft bijgedragen aan de capaciteitsversterking van CARICOM landen. Door Cuba wordt technische assistentie verleend op diverse gebieden, waaronder sport, cultuur landbouw en in de medische sector. Een ander belangrijk aspect van technische ondersteuning is het beurzenprogramma dat studenten van CARICOM lidlanden in de gelegenheid stelt opleidingen aan Cubaanse Universiteiten te volgen. Ook Suriname haalt vele voordelen uit de samenwerking op deze gebieden. De relatie tussen CARICOM en Cuba biedt ook goede mogelijkheden voor handel en toerisme. Er is in dit verband verwezen naar de vele Cubaanse toeristen die ons land aandoen elke week. Ook de ontwikkeling van multi-destinatie toerisme is ook door CUBA onderstreept.
Cuba maakt zich in de regio ook sterk voor rampenbeheersing en het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. CARICOM Ministers spraken ook bezorgdheid uit over regionale politieke ontwikkelingen, zoals de recente verscherpte maatregelen van de Verenigde Staten van Amerika tegen Cuba. CARICOM sprak haar ondersteuning uit voor het opheffen van het handelsembargo tegen Cuba.
De vergadering werd afgesloten met de aanname van een Slotverklaring waarin de samenwerking werd herbevestigd. Ook werd vastgesteld dat de volgende vergadering van CARICOM Staatshoofden met Cuba in 2020 in Havana zal plaatsvinden. Tenslotte wordt opgemerkt dat Suriname en Cuba in 2019, veertig jaar bilaterale betrekkingen onderhouden.

-MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN-