Ministers Mathoera en Kuldipsingh bezoeken diverse sociale instellingen in Nickerie

16 June 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 16 juni 2021 – In het kader van het project “Landelijke distributie van voedselpakketten” van de regering, heeft minister Krishna Mathoera van Defensie samen met minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken een aantal sociale instellingen bezocht in Nieuw-Nickerie. Samen met de districtscommissaris (dc) van Nickerie, Senrita Gobardhan en de coördinator van het project Stanley Dijksteel hebben de bewindslieden op dinsdag 15 juni 2021 de instellingen aangedaan. Beide ministers overhandigden voedselpakketten aan de leidinggevenden van de diverse instellingen.

Bij al de bezochte instellingen hebben de ministers eerst een kort gesprekje gevoerd met de verantwoordelijken en de noden aldaar aangehoord. Zowel minister Mathoera als minister Kuldipsingh heeft gewezen op het belang van de steun die de overheid biedt vanuit het project aan sociaal zwakkeren. “Het is niet veel, maar het is wel het beetje dat de regering alvast kan doen om de nood te verlichten. We hopen dat dit gebaar inspiratie en kracht kan geven om door te gaan met het goede werk en geduld te betrachten tot dat we uit deze crisis komen”, zei minister Mathoera.

Minister Kuldipsingh zegt dat de regering haar solidariteit toont aan het volk. “We zitten allemaal als ministers in de regering en geven gezamenlijk uitvoering aan het project. Ik kan het niet nalaten om zelf mijn ondersteuning te bieden. We staan achter het volk”, merkte de minister op. De bewindsvrouw gaf aan dat het ministerie AWJ belast is met Covid-steun. Werklozen, mensen met een verminderd inkomen en kleine zelfstandige ondernemers mogen via het ministerie steun aanvragen. Ze gaf verder aan dat ze een Covid Crisis Center (CCC) heeft opgezet, waar mensen naartoe kunnen bellen voor hun noden en wanneer ze in een crisis zitten.

Het bezoek van de ministers begon bij de quarantaine opvangplek in het VHP Centrum Nickerie. Daar zijn pakketten overhandigd aan de hoofdzuster. Daarna bezochten de bewindsvrouwen de bejaardentehuizen Rust en Werk, en Huize Francis, de kindertehuizen Olga Clark en Gaytrie en het internaat Shiloh. Verder is er een bezoekje gebracht aan het zuster Dankerscentrum, twee instellingen van Thuis en Daklozen, stichting Adullam, het Multifunctioneel Centrum Nickerie en het Medisch Mungra Centrum (MMC).

Eerder in de ochtend startte de ressortsraadsleden (rr) van Nickerie met het uitdelen van voedselpakketten in Nieuw-Nickerie. Verschillende wegen in de hoofdplaats van het rijstdistrict werden aangedaan. Voor de start werd er nog de laatste instructies gegeven door coördinator van Bureau Eenheid in Nickerie tevens distictsraadslid (dr) Natasha Greenidge. De dr-leden waren tot laat nog met de militairen van het Nationaal Leger in het veld bezig met uitdelen.

-Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Defensie-