Misiekaba pleit om voorbeeld ouderen binnenland niet te verontachtzamen

14 October 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Tijdens zijn toespraak op het 10 oktoberplein als vertegenwoordiger van President Desi Bouterse bij de herdenking van de dag der Marrons, heeft André Misiekaba de Marron gemeenschap opgeroepen om het voorbeeld welke de ouderen in het binnenland geven niet te verontachtzamen.

Zondag 13 oktober 2019 – Hij geeft aan dat de boslandcreolen bewust moeten zijn van het feit dat het nog altijd om één strijd gaat. “Die strijd is om Suriname en het binnenland vanwaar zij komen te ontwikkelen. Als we tegenover elkaar staan, zullen wij het doel niet bereiken,” zegt Misiekaba. Hij roept de Marrons op om in dialoog met elkaar te gaan om zaken die hun scheiden te beslechten.” Laten we het voorbeeld nemen van de ouderen in het binnenland. Hoe moeilijk bepaalde zaken ook zijn, worden ze met respect naar elkaar toe besproken. Deze manier van zaken aanpakken door onze ouderen, is een rijkdom die wij moeten gebruiken,” benadrukt de bewindsman.

Misiekaba realiseert zich dat Suriname in een politieke tijd is en dat de Marrons in alle politieke partijen te vinden zijn. Dan nog is hij van mening dat hoe zwaar de politieke strijd ook mag zijn, het respect naar elkaar toe van eminent belang is. “Wan hari kan de hier en daar, maar laten wij ook bij die momenten respect hebben voor elkaar,” roept Misiekaba op. Hij geeft aan dat boslandcreolen veerkrachtige mensen zijn. Ook zijn ze volgens Misiekaba doeltreffend.

Hij heeft zich niet beperkt tot alleen de Marrons, maar zijn oproep ging ook in de richting van alle andere Surinamers om de immateriële rijkdommen van de Marrons zich eigen te maken. “Ik roep heel Suriname op om deze rijkdommen die wij als boslandcreolen hebben opgebouwd in de moeilijke tijden die onze voorouders en wij die nog in leven zijn hebben moeten doorbrengen, te gebruiken. Deze rijkdommen kunnen we goed gebruiken om Suriname op te bouwen,” zegt Misiekaba die van mening is dat Suriname onvoldoende gebruikmaakt van deze immateriële rijkdommen.

-MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING –