Mobilisatiemissie geweldig initiatief voor binnenland

8 June 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 08 juni 2019 – De verkiezingswerkgroep Binnenland van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) heeft vorige week een succesvolle mobilisatiemissie uitgevoerd in het Boven-Marowijne gebied. Districtscommissaris Humphry Jeroe van dat gebied vindt de missie een geweldig initiatief om de mensen in het binnenland plaatselijk te kunnen helpen. “Ik vind het heel knap dat dit soort acties worden ondernomen door het ministerie van Binnenlandse Zaken”, zegt Jeroe.

Informatie doorspelen

Tijdens de mobilisatiemissie zijn de dorpsleiding en bewoners op de hoogte gesteld over de komst van de missie naar de verschillende gebieden in juni en juli 2019. Verder zijn ze ook in kennis gesteld over de werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden en wat de mensen moeten meenemen om hun burgerzaken in orde te maken. Districtscommissaris van het Paramaccaaans gebied, Margaretha Malonti, is ook zeer ingenomen met het bezoek aan Langa Tabiki. “Het gaat om bewoners van verschillende dorpen die zijn ingelicht over de komst van de CBB missies. De vertegenwoordigers van de diverse dorpen die aanwezig waren bij de bijeenkomst, moeten de informatie verder doorbrieven naar hun dorpsgenoten”, zegt Malonti. Ze ziet het als een belangrijke taak om mensen te motiveren om hun CBB-gegevens in orde te maken.

Ter plekke hulp

Bewoners van het Boven-Suriname en Boven-Marowijne gebied moeten doorgaans naar Paramaribo afreizen voor het maken van een identiteitskaart, het aanvragen van een geboorte akte of het doen van aangifte van geboorte of overlijden. Het komt ook wel eens voor dat namen van personen niet correct staan in het CBB-bestand of dat mensen niet over een geboorteakte beschikken. Dit zorgt voor veel stagnatie en het kost de burger enorm veel tijd om de juiste

procedure van aanvulling en verbetering te doorlopen. Tijdens de missies kunnen de bewoners hun identiteitskaarten ter plekke maken, aangiften van geboorte en overlijden doen en ook de aanzet geven voor aanvulling en verbetering van gegevens.

Ontwikkeling

Waarnemend hoofdkapitein van Paramacca en Langatabiki, George van Dun, vindt dat de komst van de missies zorgt voor een stukje ontwikkeling en duidelijkheid, voor voornamelijk Surinamers die naar de Franse kant trekken. “ Het gebied is heel dichtbij Frans-Guyana. Met de komst van de missies kunnen de bewoners binnenkort aangeven dat zij Surinamers zijn. Wanneer er verkiezingen zijn, moeten de mensen ook in dit gebied hun stem kunnen uitbrengen. Ze hoeven geen extra uitgaven te doen door af te reizen naar Paramaribo om hun zaken in orde te maken.

-Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken