Mogelijk samenwerking AW&J en stichting SukruPatu Saramacca op terrein suïcidepreventie bij jongeren

27 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Minister Steven Mac Andrew van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, heeft op maandag 26 september een gesprek gehad met de directie van de Stichting SukruPatu Saramacca, die een bijdrage wil leveren aan suïcidepreventie onder jongeren.

De vertegenwordigers van de Stichting waren Roy Zondervan , directeur, John Slagveer en Viekash Jageswan. Stichting SukruPatu Saramacca houdt zich bezig met sociale projecten gericht op de jeugd.
Drie weken terug had de minister een presentatie gehouden van de resultaten van het onderzoek naar suïcidaal gedrag van jongeren tussen 16 en 25 jaar.

De bewindsman was daarom ingenomen met het verzoek van de stichting om haar plan te ontvouwen voor hem en de directrice van Jeugdzaken, Genti Mangroe. Uit de uiteenzetting van de stichting is gebleken, dat ze een aantal documentaires wil maken over suïcide, hoe suïcidaliteit bespreekbaar te maken, hoe suïcidaal gedrag te herkennen is bij een jongere, en hoe zelfdoding te voorkomen.

De bedoeling van de documentaires is om suïcidepreventie bij zowel jongeren als ouders, middels voorlichting en bewustwording over hoe in actie te komen als suïcidaal gedrag eenmaal wordt herkend.
Minister Mac Andrew bedankte de stichting voor het initiatief en voor de betrokkenheid bij het onderwerp.

Alle initiatieven en activiteiten die aansluiten op het jeugdbeleid verwelkomt hij, zo ook de documentaires van de stichting die in voorbereiding zijn. Intern zal daarom worden nagegaan hoe met de stichting SukruPatu Saramacca samengewerkt kan worden aan de realisatie van de documentaires.