Mogelijke kansen om vaktrainingen  voor mensen met beperking te vergroten

16 May 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zondag 16 mei 2021- De Alliantie die zich sterk maakt voor mensen met een beperking start met een project dat als doel heeft om mensen met een beperking in de gelegenheid te stellen zelfredzaam te kunnen zijn door middel van assistentie, ondersteuning, coaching/begeleiding en training in ondernemerschap. Verder is het de bedoeling om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten en te versterken door middel van specifieke op maat gesneden vaktrainingen.

Het gaat onder andere om trainingen in ondernemerschap, schilderen, assistent constructie werker en computer hardware level 1 en 2. Voor deze trainingen zullen kandidaten geregistreerd worden, waarna een selectieproces aan de orde komt.

Het doel van de Alliantie is:
– Het bevorderen van Decent Work voor personen met een beperking door het implementeren van diverse activiteiten die gericht zijn op het vergroten van het bewustzijn, dat ook mensen met een beperking recht hebben op Decent Work.
– Het creëren van mogelijkheden en kansen voor personen met een beperking om als werknemers of ondernemers te kunnen functioneren.
– Het volledig gevoel van alle mensenrechten en fundamentele vrijheden van mensen met een beperking.

De Alliantie bestaat uit het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO), de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE), Stichting Wan Okasi, Stichting Unu Pikin en Stichting Blindenzorg Suriname. De trekker van is de VSB waarbij ook de Kennedy Stichting zitting heeft binnen het geheel. Ook de ministeries van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW en J), Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zijn betrokken.

Binnen de Alliantie hebben de verschillende projectpartners vanuit hun eigen specialisme en doelstelling de taak, invulling te geven aan het project. In februari 2018 is de SPWE in het kader van de Alliantie aangewezen als het instituut om de begeleiding aan micro-ondernemers en startende ondernemers met een beperking uit te voeren. De SAO is belast met het uitvoeren van vak trainingen. SPWE en SAO zijn instituten die vallen onder het ministerie van AW en J.

De deelname aan de trainingen is gratis en de registratie kan geschieden bij Saskia Kotino van SPWE.

-Website-