Mondiale cultuur van vrede oogmerk op VN High-Level Forum on the Culture of Peace

14 September 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Op 6 september 2022 heeft de permanent vertegenwoordiger van Suriname bij de Verenigde Naties , ambassadeur Sunil Sitaldin, een toespraak gehouden op het VN-hoofdkwartier tijdens de VN High-Level Forum on the Culture of Peace namens de Group of Latin America and the Caribbean , waarvan Suriname in de maand september het voorzitterschap draagt.

Deze resolutie dient als een universeel mandaat voor de internationale gemeenschap, in het bijzonder het VN-systeem, voor de bevordering van de Cultuur van Vrede en geweldloosheid door de blijvende waarde ervan te onderstrepen die de mensheid, in het bijzonder haar toekomstige generaties, ten goede komt.

Ambassadeur Sitaldin gaf aan dat Vrede een integraal onderdeel is van het menselijke bestaan. Tot slot, is er in de toepspraak van GRULAC ook verwezen naar het belang om de gronden van conflicten te identificeren en aan te pakken om duurzame wereldwijde vrede te bewerkstelligen. Landen beseffen de dringende noodzaak om de Cultuur van Vrede te bevorderen.