Moni-karta systeem onder gaat upgrade

24 October 2022

In: Nieuws
Comments: 0

De regering werkt aan een upgrade van het Moni-karta systeem. Volgens minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting gaat het om een algehele financiele inclusiviteit van de meest behoeftigen. Binnenkort wordt daarom the Social Beneficiary Program (SBP) geïmplementeerd om de doelgroep op te nemen in het digitaal systeem voor uitkeringen.

Een dergelijk SBP-kaart zal gekoppeld worden aan de identiteitskaart (ID) van personen die in aanmerking komen voor de sociale uitkeringen. Samen met de Surinaamse Postspaarbank (SPB) en het bedrijf Mastercard, dat voor de pasjes moet zorgen, is SoZaVo bezig om dit project uit te werken. Het streven is om het programma in het eerste helft van 2023 uit te voeren.