Moody’s verbeterd de ratingvooruitzichten van Suriname naar stabiel vanuit negatief; bevestigt B2 rating

2 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 02 maart 2019 – In een uitgegeven persbericht heeft Moody’s Investors Service (“Moody’s”) de vooruitzichten voor de overheid van Suriname gewijzigd in stabiel vanuit negatief en bevestigt zij de B2-rating. Het persbericht dateert van 28 februari 2019.
Moody’s neemt waar dat de liquiditeitsdruk in 2018 is afgenomen en voorziet een verlichting van de financieringsdruk in 2019 en 2020 vanwege ruimere beschikbaarheid van binnenlandse en buienlandse financiering voor de begroting. Ook hoeft de overheid geen heel grote aflossingen meer te verrichten. De grote internationale bond wordt in 2026 voldaan. Moody’s maakt ook melding van lichtere financieringskosten voor de overheid omdat duur schatkistpapier kon worden omgezet in de omgeving waarbij de inflatie sterk is gedaald.
In haar vooruitblik stelt het rating agentschap ook dat de schuld van de regering hoog zal blijven, maar in lijn met de peers, terwijl de betaalbaarheid van schulden zal verbeteren vanwege het hogere concessionele deel dan voorheen.

WAT KAN DE RATING NAAR BENEDEN WIJZIGEN?
De soevereine rating van Suriname zou kunnen worden verlaagd in het geval van een verslechtering van de fiscale prestaties wanneer die zouden leiden tot een stijging van de overheidsschuldquotes of een materiële verzwakking van de economischegroeivooruitzichten. Een aanzienlijke toename van het liquiditeitsrisico van de overheid, zoals indien een stijging van de binnenlandse financieringskosten of beperkte externe financieringsopties zich zouden voordoen, zou de rating verslechteren.

WAT KON DE RATING UP VERANDEREN?
Moody’s zou overwegen om de rating te upgraden in het geval van een duurzame vermindering van het begrotingstekort welke zou resulteren in een aanzienlijke daling van de overheidsschuld ratio. Dit zou waarschijnlijk zijn, indien met fiscale maatregelen de inkomstenbasis uit de niet-mijnbouw zou verbreden en diversifiëren.

-Bron: NATIONAAL INFORMATIE INSTITUUT-