Mr. Moïra Breidel plaatsvervangend secretaris Constitutioneel Hof

21 July 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 21 juli 2021 – Mr. Moïra Jo-Anne Breidel is als plaatsvervangend secretaris toegevoegd aan het Constitutioneel Hof (CH). Haar beëdiging heeft plaatsgevonden op maandag 19 juli 2021, waarbij zij de belofte heeft afgelegd tegenover mr. Gloria Karg-Stirling als voorzitter van het CH. Mr. Breidel spreekt van een uitdaging en een functie die ze ambieerde.
“Het is een heel bijzonder moment in mijn leven. Iets waar ik al lang naar uitkeek”, aldus het nieuwbakken lid. Volgens haar zal het geen moeilijke uitdaging zijn. De juriste loopt al vanaf 1 april dit jaar mee en oefen de werkzaamheden ook als zodanig uit.
Het CH is op 7 mei 2020 geïnstalleerd voor een zittingsduur van vijf jaar. Op die dag werd mr. Gloria Karg-Stirling beëdigd en geïnstalleerd als voorzitter; hetzelfde gold toen voor de leden Kenneth Amoksi (thans minister van Justitie en Politie), Rinette Djokarto, Anoeradha Akkal-Ramautar en Maya Fokké-Manohar (allen leden) en de plaatsvervangende leden Bien Sojo, Jornell Vinkwolk en Roy Chitanie. Chitanie die toen afwezig was, werd op vrijdag 30 april 2021 door president Chandrikapersad Santokhi in de functie beëdigd.
Het staatshoofd benadrukte toen dat het CH een grondwettelijk en onafhankelijk orgaan is, dat binnen het constitutioneel bestel twee taken heeft. Deze zijn het toetsen van wetten aan de inhoud van de grondwet en internationale verdragen én het beoordelen van de verenigbaarheid van besluiten van overheidsorganen met in de Grondwet genoemde persoonlijke grondrechten. Hij voegde eraan toe dat de werkzaamheden van het Hof, een hoge mate van integriteit eisen, en ook een behoorlijke dosis aan juridische kennis en ervaring.

-CDS-