Muzieklessen gestart bij Doorgangscentrum Opa Doeli

7 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 7 april 2022- De politiekapel is vandaag gestart om muzieklessen te geven aan jongeren in detentie bij het doorganscemtrum Opa doeli. De muzieklessen zijn onderdeel van een project van de politiekapel. De lessen zullen vorming geven aan jongeren bij Opa doeli in hun resocialisatietraject.
Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie zei dat de lessen niet alleen bij Opa Doeli uitgevoerd worden, maar ook bij minder draagkrachtigen in achterstandswijken en districten. “Muziek is een wereldtaal en dit project zal jongeren niet alleen hier, maar ook in de samenleving ten goede komen”, aldus de bewindsman. De minister drukte de jongeren ook op het hart dat ze nog een bijdrage te leveren hebben aan de opbouw van het land. De jongeren hebben de minister beloofd zich te zullen inzetten en dat hij na drie maanden terug mag komen om hun vooruitgang met de muzieklessen te zien. De kapelmeester verwacht dat deze lessen binnen de komende jaren vruchten zullen afleveren voor de samenleving. De muzieklessen krijgen een structureel karakter en zullen blijvend verzorgd worden.