NAS houdt lezing Eigendomsstrijd

5 March 2019

In: Nieuws
Comments: 0

Dinsdag 05 maart 2019 – Het Nationaal Archief Suriname (NAS) heeft in samenwerking met de studierichting Geschiedenis van de Faculteit der Humaniora een lezing over slavernij gehouden. Deze lezing, Eigendomsstrijd “over slavernij, manumissie en emancipatie in Paramaribo”, werd verzorgd door Dr. Karwan Fatah-Black, universitaire docent in Leiden, Nederland.

Dr. Karwan Fatah-Black verricht onderzoekingen en verzorgt ook colleges over de Nederlandse koloniale geschiedenis, in het bijzonder de slavernij. Hij zegt dat er in het onderzoek naar de slavernij altijd gekeken werd naar de plantages, maar niet naar het systeem die zo een plantage bezat. “Ieder plantagesysteem was afhankelijk van een stad, een bestuurlijk centrum. En in die stad had je ook slavernij en dat was ook zo in Suriname. Die stadsslavernij is altijd buiten beeld gebleven bij historici. Dat wil ik ook veranderen omdat in die stad een vrije gemeenschap

ontstond van gemanumitteerden, vrij gelatenen, die een weg naar vrijheid hadden gevonden en eigenlijk de basis zijn gaan vormen van de groep die we vroeger stadscreolen noemen, dus de stedelijke Afro-Surinamers. De geschiedenis van die stadsgemeenschap ontbreekt nog in de geschiedenisboeken”, vertelt Fatah-Black.

Tanya Sitaram, hoofd Publieke Diensten van het NAS, ervaart het als positief dat er onderzoekers zijn die graag meer over de Surinaamse geschiedenis willen vertellen en/of schrijven. Daarvoor is het Nationaal Archief er om de primaire bronnen te bieden. “Het is natuurlijk goed dat buitenlandse onderzoekers onderzoek doen over Suriname met de archieven, maar uiteindelijk is het onze geschiedenis en wij moeten het ook schrijven en herschrijven”, zegt Sitaram. Zij doet daarom een oproep naar studenten en eenieder die geïnteresseerd is in de geschiedenis van Suriname. “Kom naar het nationaal archief en maak gebruik van die primaire bronnen die hier zijn en probeer ook vanuit jouw perspectief onderwerpen te belichten. Ook al is er al een onderzoek gedaan daarover. Je weet maar nooit wat jouw perspectief naar voren kan brengen of als jij iets nieuw kunt vinden”, benadrukt Sitaram.

Het archiefwezen dat valt onder het ministerie van Binnenlandse Zaken is opengesteld voor een ieder en ook buitenlandse bezoekers maken nuttig gebruik van de aanwezige archieven.

-BRON: MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN-