Nazarali hekelt uitsluiten Ishara door leiding politie Nickerie 

18 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Maandag 18 april 2022- De verslaggever/mediawerker Mones Nazarali van Ishara Radio en TV en de FB-page Actionnieuws hekelen het feit dat de politieleiding in het district Nickerie bepaalde media uitsluit bij het verstrekken van informatie. Volgens Nazarali is onder andere Ishara Radio en TV hiervan slachtoffer. Hij laat het niet hierbij liggen en heeft hierover een brief gericht naar de korpschef, Ruben Kensen. Nazarali verwacht dat de leiding van de politie informatie verschaft aan de media over belangrijke zaken die zich afspelen in het district. 

???? ????????? ?? ????? ??? ????? ???????? ??? ?? ?????????:

“Gaarne wensen wij van Ishara Radio en Televisie het onderstaande onder uw aandacht te brengen. Het is reeds geruime tijd gebruik dat mediahuizen in Nickerie, waartoe ook Ishara Radio en Televisie behoort, geen informatie krijgen van de politie over zaken die zich afspelen in het district ondanks herhaaldelijke pogingen van onze journalisten om aan informatie te komen. 

Daarnaast is op verschillende momenten en bij essentiële gebeurtenissen, vaker gepoogd contact te leggen met de Regio Commandant van regio West, commissaris Hemantkoemar Sardjoe en de Gewestelijk Politie Commandant (GPC) inspecteur Daphne Lieveld, waarbij ze niet bereikbaar zijn voor verslaggevers. Dit ondanks gemaakte afspraken met de regiocommandant met betrekking tot de inwinning van informatie. Door deze opstelling krijgt de Ishara-kijker/luisteraar evenals de directie het gevoel, dat essentiële informatie voor het volk wordt achtergehouden. 

Frapant is wel, dat zowel de RC als de GPC gebruikmaken van andere mediahuizen buiten Nickerie om de selectieve informatie te verstrekken, echter niet elke burger is daarmee voorzien van info. Dit is ook bezijdens de afspraak die de regiocommandant heeft met de lokale pers. Daarnaast worden vaak naar onze mening brandende vraagstukken onbelicht gelaten, waardoor het gepropageerde beleid dat transparant zou moeten zijn, ernstig wordt aangetast, om maar te zwijgen over de beknotting van de vierde macht binnen de democratie. 

Ishara tv/radio wordt meer als regel dan bij uitzondering uitgesloten van informatiesessies vanuit KPS Nickerie, mogelijk omdat bekend is dat wij als volksmedium brandende vragen vanuit het volk meenemen bij onze verslaggeving, hetgeen de leiding blijkbaar niet zint. Teneinde de vraagstellingen te omzeilen, wordt daarom de weg van de minste weerstand gehanteerd, door het niet inviteren van ons medium bij informatieverstrekking. 

Wij van Ishara tv/radio en webradio vragen/verzoeken u het in deze daarheen te leiden, dat de kopstukken van KPS Nickerie waar mogelijk meer transparantie bieden over actualiteiten in het district, dan wel ons medium ten minste van repliek dienen indien daartoe de behoefte bestaat.