NCCR start distributie hulpgoederen getroffen dorpen Brokopondo

20 April 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Woensdag 20 april 2022- Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) is begonnen met het verstrekken van hulpgoederen aan dorpen ten noorden van de Afobakadam. Vanuit het NCCR is reeds enkele dagen ook de distributie van water opgepakt, omdat de waterbronnen vanwege wateroverlast buitenwerking zijn. «Als de noodzaak er is dat mensen verhuisd moeten worden naar hoger gelegen gebieden, zal dat gebeuren in samenspraak met Staatsolie en het districtscommissariaat», zegt NCCR-coördinator kolonel Jerry Slijngard. Dorpen in Brokopondo zijn onder water komen te liggen vanwege het overtollige water dat vanuit het stuwmeer wordt afgevoerd. Per 20 april heeft het NCCR een aanvang gemaakt met het verstrekken van hulpgoederen, waaronder voedsel, laarzen en dekzeilen.

Het NCCR is bezig de situatie in het gebied verder te bekijken. De NCCR-coördinator geeft aan dat het onderlopen van de dorpen aan de noordzijde van de dam in verband staat met de overstromingen in het zuiden. « Het water van de rivieren gaat zich dan verzamelen in het stuwmeer. Normaliter wordt het water afgevoerd uit het stuwmeer door middel van turbines».

Volgens de coördinator is de hoeveelheid water in het stuwmeer zodanig toegenomen dat men genoodzaakt is de spuikleppen open te gooien. Om de kwaliteit van de stuwdam niet aan te tasten mag het water in het stuwmeer niet hoger dan 264 ft. Het spuien zorgt ervoor dat veel water, richting de dorpen ten noorden van het stuwmeer stroomt. « Gesprekken hierover zijn gaande tussen het NCCR, Staatsolie, de districtscommissaris en het traditioneel gezag».