Negatief advies voor wijziging naam Afobakaweg

28 August 2021

In: Nieuws
Comments: 0

Zaterdag 28 agustus 2021- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (BiZa) heeft in het hoogste college van Staat aangegeven dat wanneer er verzoeken worden gedaan voor nieuwe of het wijzigen van bestaande straatnamen de verzoeken volgens de regelgeving gericht moeten worden aan de minister van BiZa. Vervolgens stuurt de bewindsman het voorstel naar de commissie straatnamen. Er is een negatief advies uitgebracht door de commissie in het specifiek geval van stichting Kela Kie Poedja. Het voorstel van de stichting heeft voor heel wat commotie gezorgd binnen de Surinaamse samenleving om de naam van de historische Afobakaweg vanaf Paranam tot aan de stuwdam te vernoemen naar ingenieur Rajkoemar Hendrik Ramdin. Aan de stichting is geadviseerd om uit te kijken naar een andere straat of wegstrekking. De bekendmaking heeft de minister gedaan op vrijdag 27 augustus 2021.