“Niergezondheid voor iedereen: overbrug de kenniskloof naar betere nierzorg”

10 March 2022

In: Nieuws
Comments: 0

Donderdag 10 maart 2022- Wereld Nieren Dag is een internationale bewustwording dag over het belang van gezonde nieren en de impact van nieraandoeningen. Deze dag wordt jaarlijks op de 2de donderdag in de maand maart georganiseerd. Om onze nieren gezond te houden moeten wij ons aan een gezonde levensstijl houden, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten.

Het thema voor dit jaar is “Kidney Health for all: Bridge the Knowledge Gap to better Kidney care”.  Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, is goed voor gezonde nieren. Op deze dag wordt ook het belang van orgaandonatie benadrukt. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.

In Suriname wordt ook het belang over het bewustzijn van de niergezondheid benadrukt. Er wordt getracht om voorlichting en bewustzijn over niergezondheid te vergroten en om de grote kenniskloof op het gebied van nierziekte op alle niveaus van nierzorg te verkleinen. Door gebrek aan kennis over nierzorg verliest men de strijd tegen nierziekte en verhoogt de kans op sterfte als gevolg daarvan.

Het doel voor “World Kidney Day”

  1. Mensen bewust maken van het belang van gezonde nieren en tevens de frequentie en de impact van nierziekten (en bijbehorende gezondheidsproblemen) terugdringen.
  2. Risicogroepen tijdig screenen: mensen met diabetes, hoge bloeddruk of hart- en vaatziekten. De nationale zorgautoriteiten en de medische professionals hebben daarin een belangrijke rol. Als chronische nierziekten tijdig ontdekt worden, kunnen complicaties en sterfgevallen door chronische nier- én hart- en vaatziekten worden
  3. Een gezonde levensstijl, zoals voldoende bewegen en weinig zout eten, stimuleren.
  4. Het belang van orgaandonatie benadrukken. Een niertransplantatie is immers nog steeds de beste oplossing voor nierfalen.